Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Povinné informace

1. Název:     

Svobodná základní škola, o.p.s.

Sídlo: Třebušín 115, 412 01 Litoměřice

2. Důvod a způsob založení:

ZÁMĚR SPOLEČNOSTI:

 • Chceme člověku otevírat svobodnou cestu za poznáním světa a sebe v něm.
 • Usilujeme o utváření prostředí, které podporuje přirozenou lidskou touhu po poznání.
 • Spolupracujeme na základě úcty, respektu a vzájemné podpory.
 • Rozvíjíme pedagogické impulsy Rudolfa Steinera.

DRUH OBECNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB, KTERÉ MÁ Svobodná základní škola, o.p.s. POSKYTOVAT:

 • Poskytování základního vzdělání: zabezpečení rozumové výchovy, tvořivého poznání v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie podporující zdravý vývoj dítěte v oblasti morální a sociální a poskytování mravní, etické, estetické, pracovní, umělecké, zdravotní, tělesné výchovy a ekologické výchovy žáků s respektem k jejich individuálním potřebám na základě principů a vzdělávacích postupů waldorfské pedagogiky.
 • Provozování školní družiny
 • Provozování školního klubu
 • Provozování dětských klubů a příměstských táborů na území České republiky s cílem slaďování rodinného a pracovního života a podporování a vytváření rovných podmínek žen a mužů v zaměstnání.

Zřizovatel:

 • Svobodná základní škola, o.p.s.

Zakladatel:

 • Waldorfská iniciativa Litoměřice, z. s.

Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy:

 • Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

 

3. Organizační struktura

Viz přiložený soubor

 

4. Kontaktní spojení

Základní kontakty

Provoz podatelny

 

5. Bankovní spojení

Číslo účtu: 2400695437/2010

 

6. Identifikační číslo školy

IČO: 02 562 707

 

7. Plátce daně z přidané hodnoty

Škola není plátcem daně z přidané hodnoty.

 

8. Dokumenty

Rozpočet viz přiložený soubor

Zakládací listina viz přiložený soubor

Dokumentace ze zákona

Ceník služeb

GDPR

 

9. Žádosti o informace

Směrnice o poskytování informací (vč. sazebníku úhrad za poskytování informací)

 

10. Příjem podání žádostí, stížností či podnětů

Seznam používaných formulářů

Provoz podatelny

Směrnice k vyřizování stížností

 

11. Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy:

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zákon 561/2004 Sb, zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzděláván (on-line)

Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a plnění PŠD  (on-line)

 

12. Licenční smlouvy

Nejsou uzavřeny

 

13. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím
Je součástí výroční zprávy o činnosti školy.

Zakládací listina
Titulek : Zakládací listina (179 KB)
Název : 2015-08-30-zakadaci-listina.pdf
ORGANIGRAM
Titulek : (374 KB)
Název : organigram-3.pdf
Zakládací listina - Dodatek č. 1
Titulek : Zakládací listina - Dodatek č. 1 (200 KB)
Název : zakladaci-listina_dodatek_1-2018-06.pdf