Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Kateřina Vlasáková

Dosavadní život jsem prožila převážně v severních Čechách. Bydlím společně s manželem a našimi třemi dětmi v Ústí nad Labem. V průběhu školní docházky jsem navštěvovala v ZUŠ taneční a výtvarný obor. Volba vysoké školy směřovala zcela přirozeně k výtvarnému zaměření. Vystudovala jsem na PF UJEP výtvarný obor pro ZŠ, SŠ, ZUŠ. Ve vlastní práci se zaměřuji na řemeslné a rukodělné techniky (košíkářství, drátování, textilní tvorba) v návaznosti na lidové a tradiční činnosti a postupy. V pedagogické praxi mě velmi naplňuje, pokud lze navazovat na původní zvyky a tradice zejména naší (středoevropské kultury) prostřednictvím materiálových zkušeností žáků.

Pohyb vytváří energii a naopak. Taneční průprava na ZUŠ mě předpřipravila na praxi jógy. Ráda jezdím na kole, sjezduji, běžkuji, chodím po horách. Baví mě kombinace pohybu a pobytu v přírodě s rodinou a přáteli.

Naše děti vychováváme kontaktním a respektujícím způsobem k odpovědnosti a samostatnosti. Pro mě je to určitý model jednání, chování a komunikace, který vychází z vnitřního nastavení a zkušenosti.

Poněvadž je pro mě důležité, jak a kým jsou vzdělávány a vychovávány (nejen) naše děti, velmi mě těší, že mohu od roku 2018 působit ve Svobodné základní škole v Třebušíně jako třídní učitelka. Současně jsem v tomto školním roce nastoupila do tříletého waldorfského semináře.