Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

GDPR

Dne 25. května 2018 nabývá účinnosti  Nařízení Evropské unie známé pod zkratkou GDPR. Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) je  dosud největším souborem pravidel na ochranu osobních dat, který je reakcí na rychlý technologický rozvoj. Toto nařízení má zvýšit ochranu citlivých informací. Jako jiné organizace musí i naše škola postupovat v souladu se zásadami tohoto nařízení.

GDPR představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území EU, který hájí práva jejích občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji.

Lidé mají právo získávat informace o tom, které jejich údaje jsou zpracovávány a proč, a domáhat se dodržování pravidel, včetně nápravy stavu.

Bližší informace naleznete na samostatných stránkách: