Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Kritéria přijetí

Pro případ, kdy počet podaných žádostí převyšuje kapacitu ročníku, je stanovena toto kritérium přijetí:

  1. Uchazeči, na které se od září příslušného školního roku vztahuje povinná školní docházka.
  2. Sourozenec ve škole (pokud lze očekávat, že v době nástupu uchazeče do školy bude sourozenec stále žákem školy)

Kritéria jsou uplatňována postupně dle výše uvedeného pořadí.

U žádostí, u kterých není možné rozhodnout ani na základě stanovených kritérií, rozhodne o přijetí žáka k základnímu vzdělávání los.

Losování provádí ředitelka školy za přítomnosti dotčených zákonných zástupců a alespoň jednoho člena školské rady. Losována jsou registrační čísla dětí, o losování je proveden písemný záznam a výsledek je zveřejněn na budově školy a webových stránkách školy.