Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Kritéria přijetí

Pro případ, kdy počet podaných žádostí převyšuje kapacitu ročníku, jsou stanovena tato kritéria přijetí:

Sourozenec ve škole[1]                                                              2 body

Zájem vzdělávat se v denním režimu
(tedy nikoliv dle § 41 Zákona č. 561/2004 Sb.)                         2 body

Znalost a sdílení alternativního pedagogického přístupu (prokazuje zákonný zástupce)

Účast na hlavním vyučování (epoše)                                          1 bod

Účast na předzápisovém setkání pro zájemce                          1 bod za každé setkání (max 3 body)

Vzdělání v oblasti waldorfské pedagogiky
víceleté                      2 body

jednoleté                   1 bod

seminář                   1 bod

V případě rovnosti bodového ohodnocení – los

Losování provádí ředitelka školy za přítomnosti dotčených zákonných zástupců a alespoň jednoho člena školské rady. Losována jsou registrační čísla dětí, o losování je proveden písemný záznam a výsledek je zveřejněn na budově školy a webových stránkách školy.

 

[1] Platí pouze v případě řádně uhrazených pohledávek vůči škole (viz Smlouva o poskytování vzdělávání a školských služeb).