Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Tereza Hýžová Majerová

Od dětství miluji koně, ve stáji jsem prožila každou volnou chvilku. Tato láska protkala a ovlivnila celý můj život, a již 20 let se koním věnuji i profesně. Nejprve jako ošetřovatelka a jezdkyně a od roku 2005 jako učitelka jezdectví. V této době jsem nastoupila cestu ke své současné kvalifikaci „trenér II. třídy“. Cesta zahrnovala několik kurzů (cvičitel, rozhodčí, trenér, komisař), vlastní sportovní výkonnost, mnoho zkušeností a úspěšných svěřenců.

Práce s koňmi již od malička formuje mou osobnost a učí mě férovosti za každé situace a jednoduché, čisté a upřímné komunikaci. Pro trenérskou práci s dětmi a juniory je mi kůň báječným parťákem, neboť jeho čistá duše zrcadlí jezdcův opravdový vnitřní stav, a díky tomu se mnohé o sobě samých dozvědí.

Mám velmi blízký vztah k přírodě, zajímám se o energetické působení v krajině, zpracování bylinkových a jedlých darů přírody a potravinovou soběstačnost.

Po dlouhých letech podnikání na volné noze otvírám novou etapu svého života a začínám na Svobodné základní škole v Třebušíně působit jako asistentka pedagoga a lektorka tvořivého a sportovního kroužku. Srdečně se těším na uvolněné svobodné prostředí plné zajímavých impulsů a zážitků. Prostředí, které naslouchá, kdo má jaké potřeby. Prostředí, kde si hrajeme, tvoříme a žijeme.