Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Stravování v Třebušíně

Stravování v Třebušíně je smluvně zajištěno v jídelně Mateřské školy Pod Kalichem Třebušín.

Cena za oběd je:

  • pro žáky ve věku 7-10 let 33,- Kč
  • pro kategorii 11 let -14 let  35,- Kč 

Vyplněnou přihlášku ke stravování (v příloze) je třeba odevzdat v kanceláři stravovatelky jídelny MŠ Pod Kalichem Třebušín (paní Miluše Jerychová).

Rodiče si musí pro svoje děti zajistit stravování individuálně dle postupu stanoveného v dokumentu Systém stravování (v příloze).

Jídelní lístky jsou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách MŠ Pod Kalichem.

Dotazy: paní Jerychová, 416 791 195, mail: jidelnatrebusin@seznam.cz

Přihláška ke stravování
Titulek : Přihláška ke stravování (203 KB)
Název : prihlaska-ke-stravovani-3.pdf
Řád školní jídelny
Titulek : (185 KB)
Název : rad-skolni-jidelny.pdf
Systém stravování ve školní jídelně
Titulek : Systém stravování ve školní jídelně (262 KB)
Název : system-stravovani-ve-skolni-jidelne-ms-pod-kalichem-trebusin-2022-2023.pdf