Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Stravování v Třebušíně

Stravování v Třebušíně je smluvně zajištěno v jídelně Mateřské školy Pod Kalichem Třebušín.

Cena za oběd je 28 Kč.

Vyplněnou přihlášku ke stravování (v příloze) je třeba odevzdat je třeba odevzdat v kanceláři stravovatelky jídelny MŠ Pod Kalichem Třebušín (paní Miluše Jerychová).

Rodiče si musí pro svoje děti zajistit stravování individuálně dle postupu stanoveného v dokumentu Systém stravování (v příloze).

 

Dotazy: paní Jerychová, 416 791 195, mail: stravovani@svobodnazs.cz

Přihláška ke stravování
Titulek : Přihláška ke stravování (430 KB)
Název : prihlaska-stravovani-2018.pdf
Řád školní jídelny
Titulek : (185 KB)
Název : rad-skolni-jidelny.pdf
Systém stravování ve školní jídelně
Titulek : Systém stravování ve školní jídelně (475 KB)
Název : system-stravovani-ve-skolni-jidelne-ms-pod-kalichem-trebusin-2020-2021.pdf