Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Poskytování informací

Pokud Vaše osobní údaje používáme v rámci nějaké agendy ve škole či školní družině (odborně řečeno – naše škola je zpracovává jako správce), máte právo dotázat se, zda se zpracovávají, a žádat jejich kopii (export) (podrobněji čl. 15 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679 – ke stažení zde).

V takovém případě prosím vyplňte Žádost o informaci, zda a v jakém rozsahu jsou zpracovávány osobní údaje – ke stažení zde.

V případě, že Váš požadavek na poskytnutí těchto informací bude zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený, zejména opakovaný v krátké době, můžeme požadovat úhradu přiměřených nákladů podle Sazebníku úhrad za poskytování informací platného od 1. 9. 2015.

Sazebník úhrad za poskytování informací

  Poskytování informací Poznámka
1. Kopírování na kopírovacích strojích A4 jednostranné   2,00
    A3 jednostranné   4,00
2. Tisk A4 černobílé   3,00
    A4 barevné 10,00
3. Kopírování na nosiče dat USB, paměťové karty 20,00
    CD 50,00
4. Telekomunikační poplatky   Dle platných tarifů
5. Poštovné a jiné poplatky   Dle platných tarifů
6. Nahlížení do spisů a vnitřních dokumentů školy   Bezplatné

 

Úhrady jsou vybírány v kanceláři školy v hotovosti, žadateli je vždy potvrzena úhrada poplatku. V odůvodněných případech lze podmínit vydání informace zaplacením úhrady nebo zálohy. Úhrada nákladů je příjmem školy.

Při mimořádném rozsáhlém vyhledávání informace uhradí žadatel o informace za každou započatou hodinu výkonu při vyhledávání informací 200,- Kč.

Zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený požadavek můžeme též odmítnout.