Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Úřední deska

Elektronická úřední deska je zřizována v souladu s ust. § 26 Zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, a je určena ke zveřejňování dokumentů způsobem umožňující dálkový přístup.

Obsah má informativní charakter. Úřední deska slouží také k doručování veřejnou vyhláškou ve smyslu § 25 správního řádu.

Zveřejněné dokumenty jsou současně umístěny také na stacionární úřední desce, která je umístěna před sídlem školy na adrese Třebušín 115, 412 01 Litoměřice.