Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Bádání otevírá dveře do světa poznání

Účel dotace

Vybavení a zařízení učebny pro výuku fyziky,chemie a přírodních věd. Učebna bude sloužit pro samostatnou či skupinovou práci žáků,ke zkvalitněnívýuky s názornými pokusy a práci s laboratorním materiálem.

V důsledku realizace projektu dojde ke zvýšeníkvality odborného zázemí pro žáky a učitele.

Děkujeme velmi společnosti ČEPS, a.s., která pro rok 2024 podpořil rozvoj a provoz přírodovědných badatelských aktivit pro žáky 2. stupně ZŠ částkou 100 000 Kč  Celkový rozpočet projektu je ve výši 135 000 Kč a bude spolufinancován z darů.