Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Obnova hudebního sálu

Vraťte spolu s námi bývalému hudebnímu sálu v Jarošově ulici smysluplné využití, vraťte s námi hudbu a umění tam, kam patří. Obnovme společně důstojnost prostoru v duchu historické tradice. Nejen pro žáky a učitele školy, ale také pro širokou veřejnost v Litoměřicích. 

Podrobnosti na stránkách společnosti DONIO (zde)