Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Patriot pro veřejnost 2024

V roce 2023 škola dokončila rekonstrukci historického hudebního sálu. Nově zrekonstruovaný sál je využíván pro školní i mimoškolní aktivity, setkávání i akce pro veřejnost. Rozvíjení kontaktu s uměním považujeme v životě dětí za důležité, protože jde o podstatnou součást života. V rámci rozvoje vztahu k hudbě, který se snažíme budovat u všech dětí, má škola vlastní orchestr, kde jsou děti napříč ročníky. Vystupuje pro žáky, na koncertech i pro seniory. Všechny děti vedeme ke hře na různé hudební nástroje a proto jsme požádali o finanční podporu na nástrojové vybavení.

Tímto bychom chtěli poděkovat Mondi Štětí za finanční dar, který využijeme na zakoupení:

5x notový stojan

1x celodřevěné violoncello