Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Věra Žáková

Jsem čtyřnásobnou matkou a kromě lásky k dětem mě definuje i láska k pedagogické práci. Mám to štěstí, že  má práce – tedy učení angličtiny – je zároveň i mým celoživotním koníčkem. Již od útlého věku jsem se tomuto jazyku s nadšením věnovala a má studentská vášeň přerostla v touhu předávat své znalosti dále.

Jelikož jsem sama zažila určité nepohodlí v konvenčním vzdělávacím systému, rozhodla jsem se koncem 90. let pro práci freelance učitelky tak, abych měla vlastní autonomii. Složila jsem úspěšně Cambridgeské zkoušky Teaching Knowledge Test pro učitele anglického jazyka jako druhého jazyka a celoživotně se vzdělávám ve spolupráci s vydavatelstvím Oxford University Press, NIDV a dalšími institucemi. Kromě jiného jsem pracovala jako lektorka v teacher training programu NIDV, kde jsem své znalosti týkající se metodiky výuky cizího jazyka a znalost angličtiny předávala dále kolegům a kolegyním z mateřských a základních škol z litoměřického okresu. Prošla jsem kurzem výuky cizího jazyka u dětí se specifickými poruchami učení.

Vystudovala jsem obor Specializace v pedagogice – Sociální a masová komunikace na Univerzitě Jana Ámose Komenského a nabyté vědomosti stejně jako silné sociální cítění  již osmým rokem zúročuji v charitativním projektu Suicide Angels. A jelikož jsem takový celoživotní neposeda, láká mě ještě studium psychologie.

Jako učitelka se snažím maximálně naslouchat individuálním potřebám každého žáka, a to ať už mu jsou 4 roky nebo 60 let. Preferuji přirozené učení a za svou praxi jsem dospěla k názoru, že není špatného žáka – se správným vedením se cizímu jazyku může naučit každý.

Těší mě, že se prozatím alespoň nepatrně budu moci spolupodílet na vzdělávání dětí právě v této škole a pevně věřím, že nezklamu očekávání nikoho ze zúčastněných.