Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Vznik a vybavení sportovního kroužku v Litoměřicích

Účel dotace

Zajištění spolufinancování rozvoje a provozu dlouhodobých volnočasových aktivit pro žáky 2. stupně ZŠ, konkrétně sportovního kroužku probíhajícího  1x týdně (v odpoledních hodinách, od 15:00 do 16:00).

Sportovní kroužek, a obecně rozvoj pohybových aktivit a dovedností dětí, je v současnosti prioritou školy. Jde i o prioritu v celé ČR. Dotace umožní sportovní kroužek vybavit a nabídku aktivit rozšířit.

Předpokladem kvalitního vedení sportovního kroužku, pestré nabídky pohybových aktivit a tím i atraktivnosti pro případné zájemce je dostatek kvalitního sportovního vybavení, které je plánováno k zakoupení v rámci projektu. Lze předpokládat, že s rozvojem materiálního zázemí se poptávka zvýší a kroužek bude atraktivnější i pro další zájemce.

Klub bude dále vybaven sportovními pomůckami pro širší nabídku aktivit – konkrétně bude zakoupeno základní sportovní vybavení, vybavení pro balanční cvičení a žonglovací cviky, ochranné pomůcky atp.

Děkujeme velmi Ústeckému kraji, který v roce 2024 podpořil rozvoj a provoz dlouhodobých volnočasových aktivit pro žáky 2. stupně ZŠ částkou 70 000 Kč z dotačního programu Volný čas 2024. Celkový rozpočet projektu je ve výši 106 000 Kč a bude spolufinancován z vlastních zdrojů.