Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Preventivní programy Svobodné základní školy, o.p.s a vzdělávání pedagogů

Cíle projektu:

Začlenění certifikovaných programů prevence rizikového chování do výuky ve školním roce 2022-23 (leden 2023 – červen 2023) a 2023-24 (září 2023 – prosinec 2023) Jedná se o certifikované programy prim. prevence zajištěné odbornou společností Primární prevence Litoměřice a společností Dobronauti s.r.o.
Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti primární prevence v oblasti komunikace v tématu sebepoškozování a poruch příjmu potravy. Dále v tématu efektivní spolupráce třídního učitele a asistenta pedagoga. Rozšíření počtu kvalifikovaných pedagogů pro práci s učebnicemi My jsme svět seminářem vzdělávání v oblasti Hodnotového vzdělávání.

Děkujeme velmi Ústeckému kraji, který i v roce 2023 podpořil realizaci programů prevence rizikového chování a nákup aktivizačních pomůcek částkou 43 800 Kč z dotačního programu „Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2023“.