Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Sportujeme nejen na školním dvoře

Účel dotace

Zajištění spolufinancování rozvoje a provozu dlouhodobých volnočasových aktivit pro žáky 1. stupně ZŠ, konkrétně sportovního kroužku probíhajícího  1x týdně (v odpoledních hodinách, od 14:00 do 15:00).

Vzhledem k tomu, že škola v Třebušíně nedisponuje vlastní tělocvičnou, hřištěm či zahradou využívají žáci i účastníci sportovního kroužku zejména učebny a obecní hřiště. Často je však z organizačních důvodů vhodné sportovat v areálu školy. Za tímto účelem je využíván školní dvorek, který však není esteticky ani funkčně vybaven. Po konzultaci s obcí bude dvůr osazen dřevěnou multifunkční stěnou – pro umístění basketbalového koše (ve vlastnictví školy) a závěsných posilovacích systémů, doplňkově též tabule (m.j. pro záznam sportovních výsledků).

Klub bude dále vybaven sportovními pomůckami pro širší nabídku aktivit – konkrétně bude zakoupeno:

  • 6 ks míčů pro různé míčové hry
  • 2 ks závěsných posilovacích systémů
  • švihadla a skákací gumy
  • ochranné prvky na floorbal

Rozvoj zdraví skrze pohyb je prioritou školy. I proto je sportovní kroužek zdarma.

Děkujeme velmi Ústeckému kraji, který v roce 2023 podpořil rozvoj a provoz dlouhodobých volnočasových aktivit pro žáky 1. stupně ZŠ částkou 47 500 Kč z dotačního programu Volný čas 2023. Celkový rozpočet projektu je ve výši 68 500 Kč a bude spolufinancován z darů.