Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Erasmus+

Projekt:

Zvýšení úrovně anglického jazyka žáků na 2. stupni a rozvoj kritického myšlení na Svobodné základní škole

Číslo projektu: 2023-1-CZ01-KA122-SCH-000149256

Doba realizace:  od 1. 9. 2023 do 31. 10. 2024

Výzva 2023 Kolo 1 KA1
KA122-SCH – Krátkodobé projekty pro mobilitu studujících a zaměstnanců ve školním vzdělávání

Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska představují názory a stanoviska autorů a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie nebo Domu zahraniční spolupráce. Evropská unie ani poskytovatel grantu za ně nenesou odpovědnost.

Popis projektu a stanovené cíle:

Zvýšení úrovně anglického jazyka žáků na 2. stupni a rozvoj kritického myšlení – skrze výjezd do partnerské školy.

Studenti budou mít možnost si během výjezdu doplnit mezery v jazykovém vzdělání vzniklé v době distanční výuky a budou tak mít možnost se lépe připravit na přechod na střední školu. Také získají větší jistotu a posílí sebevědomí při používání anglického jazyka.

Za účelem splnění stanovených cílů máme domluvenu spolupráci se dvěma partnerskými školami – do každé vycestuje v květnu 2024 skupina 12 žáků 2. stupně základní školy, společně se dvěma pedagogy:

  1. Steinerskolen i Hurum v Norsku – https://hurum.steinerskolen.no/
  2. École La Providence – Fécamp – ve Francii – https://www.laprovidencefecamp.org/