Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Erasmus+

Projekt:

Zvýšení úrovně anglického jazyka žáků na 2. stupni a rozvoj kritického myšlení na Svobodné základní škole

Číslo projektu: 2023-1-CZ01-KA122-SCH-000149256

Doba realizace:  od 1. 9. 2023 do 31. 10. 2024

Výzva 2023 Kolo 1 KA1
KA122-SCH – Krátkodobé projekty pro mobilitu studujících a zaměstnanců ve školním vzdělávání

Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska představují názory a stanoviska autorů a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie nebo Domu zahraniční spolupráce. Evropská unie ani poskytovatel grantu za ně nenesou odpovědnost.

Popis projektu a stanovené cíle:

Zvýšení úrovně anglického jazyka žáků na 2. stupni a rozvoj kritického myšlení – skrze výjezd do partnerské školy The Benalmadena College, S.l.

Studenti budou mít možnost si během výjezdu doplnit mezery v jazykovém vzdělání vzniklé v době distanční výuky a budou tak mít možnost se lépe připravit na přechod na střední školu. Také získají větší jistotu a posílí sebevědomí při používání anglického jazyka.
Tamní děti jsou mnohem ve větší míře vedeny ke kritickému myšlení a schopnosti číst s porozuměním. To jsou dle nás dovednosti, které rozvíjejí žáky a určují jejich budoucnost. Je to v podstatě schopnost pozorovat, analyzovat, syntetizovat a vyhodnocovat informace, aby byla dokázána jejich celistvost. Tomu se na naší škole věnujeme, nicméně věříme, že si z partnerské školy přineseme tipy na nové metody a postupy, jak k tomuto tématu přistupovat.