Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Markéta Varousová Poštolková

Jmenuji se Markéta Varousová Poštolková, narodila jsem se 29. 8. 1973 v Žatci, dětství jsem  strávila v malebném kraji Českosaské Švýcarsko. Mě a starší sestru Danielu rodiče vedli k samostatnosti a schopnosti mít vlastní názor. V prostředí Lužických hor jsme díky nim získaly vztah k přírodě a sportu. I nyní, již se svou rodinou, manželem a synem Lubomírem preferujeme trekking, běh na lyžích, cyklistiku a plavání .

Ve školství působím bez mála již 28 let – pracovala  jsem s učňovskou mládeží, problémovou mládeží a s dětmi na běžné ZŠ. Ucházet se o práci na Svobodné základní škole, o.p.s. jsem se rozhodla z toho důvodu, že mě již delší čas oslovovala projektová výuka a propojování mezipředmětových vztahů, se kterými jsem se metodicky i didakticky seznámila při studiu na Univerzitě Karlově v Praze, včetně waldorfské pedagogiky. Na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze jsem vystudovala v rámci programu celoživotního vzdělávání speciální pedagogiku (r. 2012), dále v rámci bakalářského studia obor Učitelství praktického vyučování (r. 2014) tamtéž. Na Pedagogické fakultě  Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem jsem vystudovala v rámci magisterského studia Specializaci v pedagogice ve studijním oboru Sociální pedagogika (r. 2020). V neposlední řadě bych ráda zmínila, že práce s problémovou mládeží mě přivedla ke „Studiu k výkonu specializované činnosti pro školní metodiky prevence“, jež proběhlo pod záštitou 1. lékařské fakulty a UK v Praze (2017) v rámci celoživotního vzdělávání.

V návaznosti na působení ve Svobodné základní škole, o.p.s. chci zúročit veškeré své zkušenosti ve školství, ale také je rozšířit o ducha waldorfské pedagogiky.

Těším se na práci s dětmi, jež jsou dětmi své doby – rychlé, ovlivněné médii a na první pohled sebevědomé. Proto je mám ráda – jsou své a zároveň na ten druhý pohled jsou jako všechny děti zranitelné. Při práci s nimi je nutná schopnost empatie, individuální přístup a mapování celého klimatu třídy.

Mým cíle je, aby děti zvládaly jak teoretickou tak praktickou výuku, aby pochopily jejich nutnost prolínání, vnímaly energii materiálů a v neposlední řadě, aby jako kolektiv fungovaly ve zdravém třídním klimatu a staly se z nich sociálně zdatné osobnosti.