Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Aktualizace stanoviska k budoucímu prostorovému zázemí školy

Vážení příznivci naší školy.

Blíží se zápisy do 1. ročníku základní školy a proto je na místě zaktualizovat stanovisko naší školy ke stávajícímu i budoucímu prostorovému zázemí.

V současné době dokončujeme v Třebušíně budování zázemí 1. stupně ZŠ. Stavební úpravy budou dokončeny nejpozději v červnu 2019 a školní budova bude následně disponovat pěti kmenovými učebnami a potřebným zázemím pro žáky i pedagogy. Stravování je zajištěno v jídelně MŠ Pod Kalichem Třebušín; vlastní tělocvičnu nemáme, žáci sportují zejména venku, v učebnách nebo v tělocvičně ZŠ a MŠ Ploskovice.

Prostory pro 2. stupeň ZŠ máme předjednány v budově Střední školy a Mateřské školy, o.p.s., na adrese Jarošova 494/23. Zde plánujeme zahájit výuku v září 2020, kdy se do budovy přestěhují 6. a 5. ročník ZŠ. Lokalita školní budovy je velmi dobrá – v centru Litoměřic, k dispozici školní zahrada. Učebny jsou však poměrně malé, i nadále tedy budeme v Litoměřicích pátrat po vhodnějším zázemí pro 2. stupeň ZŠ. Vaše tipy a pomoc v tomto směru jsou vítány.

Působení v Litoměřicích by pravděpodobně nebylo možné bez politické podpory. V tomto smyslu se nám podařilo získat velmi podpůrné stanovisko města Litoměřice (viz příloha). Touto cestou bychom rádi poděkovali za vstřícnost nejen paní Ing. Andree Křížové (vedoucí Odboru školství, kultury, sportu a památkové péče), ale zejména zastupitelům paní Lence Simerské, PhDr. a panu Ing. Janu Hrkalovi.

Pokračujeme tedy k cíli vybudovat kvalitní školu s kompletními oběma stupni ZŠ a připravujeme žádost na MŠMT o navýšení kapacity školy o 80 žáků 2. stupně ZŠ (s účinností od 1. 9. 2020).

Věříme, že budeme i nadále kráčet na naší společné cestě za poznáním.

Katarína Hurychová, ředitelka

Litoměřice - stanovisko RM
Titulek : Litoměřice - stanovisko RM (77 KB)
Název : rm_25_2_2019-stanovisko.pdf