Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Aktualizace stanoviska k budoucímu prostorovému zázemí školy

Vážení příznivci naší školy.

Před časem jsme na našich stránkách zveřejnili záměr působit do budoucna v Terezíně, v areálu společnosti areálu SeneCura SeniorCentra Terezín, resp. vybudovat zde zázemí pro 4. až 9. třídu.

S lítostí oznamujeme, že tento náš záměr není možné uskutečnit. Ukázalo se, že náklady na rekonstrukci objektu jsou minimálně 30 mil. Kč a společnost SeneCura SeniorCentrum Terezín takovou částku nebude do rekonstrukce investovat. Bylo nám nabídnuto, abychom budovu včetně přilehlého pozemku odkoupili za 5 mil. Kč.

Uskutečnění záměru by bylo možné pouze v případě, že by se našel investor či dárce, který by měl vůli takový projekt podpořit – neboť zájem o spolupráci mezi Svobodnou základní školou, o.p.s. a společností SeneCura SeniorCentra Terezín oboustranně trvá.

Nyní se proto zaměřujeme na budování zázemí 1. stupně ZŠ v Třebušíně a pokračujeme v hledání vhodných prostor pro 2. stupeň ZŠ na Litoměřicku – v Litoměřicích, Terezíně, Třebušíně…. Vaše tipy a pomoc v tomto směru jsou vítány.

Naše víra, že se nám podaří vybudovat školu s kompletními oběma stupni ZŠ, nás neopouští.

Během léta 2018 se nám podařilo zřídit v Třebušíně novou kmenovou učebnu (máme již 4 ročníky ZŠ), nové zázemí pro pedagogy v podkroví a nové šatny.

Kapacitu školy navýšilo MŠMT od 1. 9. 2018 na 80 žáků, kapacita školní družiny je navýšena na 60 dětí.

Do 1. třídy nastoupilo od září 14 prvňáčků a do vyšších ročníků přestoupilo 5 nových žáků.

Děti a jejich rodiče se zajímají také o aktivity nově zřízeného dětského klubu.

Zájem o naši školu nás těší.

Věříme, že budeme i nadále kráčet na naší společné cestě za poznáním.

Katarína Hurychová, ředitelka