Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Aktualizace

Změny a aktuální pokyny ze strany Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství či Krajské hygienické stanice budou vždy publikovány na tomto místě níže.

V případě výskytu mimořádné situace v prostředí školy informuje ředitelka (případně zástupkyně školy) o aktuální situaci zákonné zástupce žáků.

Vláda ČR schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest, s účinností ode dne 14. března 2022 – tímto mimořádným opatřením se od 14. 3. 2022 ruší ve vysoké míře povinnost nosit ochranný prostředek ve vnitřních prostorech budov. Povinnost nosit ochranný prostředek tak zůstává pouze v
prostředcích veřejné dopravy, ve zdravotnických zařízeních a ve vybraných zařízeních sociálních služeb. Ruší se tedy mimo jiné plošně povinnost nosit ochranný prostředek ve školách a školských zařízeních, a to jak pro děti, žáky a studenty, tak pro zaměstnance či třetí osoby nacházející se v škole či školském zařízení. Nikdo tedy není povinen ve škole nebo školském zařízení nosit ochranný prostředek.

Vláda ČR schválila dne 9. 2. 2022, že od 19. 2. 2022 se již nebudou ve všech školách a školských zařízeních testovat děti, žáci, studenti ani zaměstnanci (podrobnosti viz příloha).  

MŠMT dne 17. 8. 2021 vydalo metodický pokyn s názvem SOUBOR DOPORUČENÍ PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 VZHLEDEM KE COVID-19 – PROVOZ A TESTOVÁNÍ (viz příloha).  – od 14. 3. 2022 není tento metodický pokyn pro školy závazný.

Od 7. 9. 2020 nabyl účinnosti Metodický návod pro nařizování karantény ve školách a školských zařízeních v souvislosti s onemocněním covid-19 (viz příloha).  

INFORMACE KE ZMĚNÁM MO MZD S ÚČINNOSTÍ OD 14. 3. 2022
Titulek : (191 KB)
Název : informace-ke-zmenam-mo-mzd-s-ucinnosti-od-14-3-2022.pdf
Informace ke změně maloobchodu a ke zrušení testování
Titulek : (203 KB)
Název : informace-ke-zmene-maloobchodu-a-ke-zruseni-testovani.pdf
MP-izolace-a-karantény-od-17.1.2022-final
Titulek : (294 KB)
Název : mp-izolace-a-karanteny-od-17-1-2022-final.pdf
Manuál MŠMT k provozu od 1. 9. 2021
Titulek : Manuál MŠMT k provozu od 1. 9. 2021 (727 KB)
Název : msmt_manual-k-provozu-skol-a-testovani.pdf
KHS - metodika k nařizování karantény
Titulek : KHS - metodika k nařizování karantény (183 KB)
Název : otazky_odpovedi_skoly_hks.pdf