Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Aktualizace

Změny a aktuální pokyny ze strany Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství či Krajské hygienické stanice budou vždy publikovány na tomto místě níže.

Totéž platí pro případ výskytu mimořádné situace v prostředí naší školy. V takovém případě informuje ředitelka školy (případně zástupkyně školy) o aktuální situaci zákonné zástupce žáků.

Vláda na svém jednání 3. května rozhodla, že se od 10. května vrátí v Ústeckém kraji k prezenčnímu vzdělávání žáci 2. stupňů základních škol. Podrobnosti v příloze. Rotační výuka nebude zavedena, neboť ve Svobodné ZŠ máme pouze 6. ročník.

Od 12. 4. se vracejí do škol k prezenčnímu vzdělávání žáci 1. stupně. V naší škole nemusejí ročníky rotovat, neboť splňujeme podmínku max 75 žáků. Na distančním vzdělávání zůstává i nadále 2. stupeň ZŠ. Podrobnosti v přiloženém pokynu MŠMT.

Od 27. 2. do 11. 4. 2021 se zakazuje osobní přítomnost na vzdělávání i žákům 1. a 2. ročníku, tedy všem ročníkům ZŠ. Osobní individuální konzultace jsou i nadále možné. Podrobnosti v přiloženém pokynu MŠMT.

Od 4. 1. 2021 se do školy vracejí do odvolání pouze žáci 1. a 2. ročníku, ostatní ročníky jsou vzdělávány distančně. Podrobnosti v přiloženém pokynu MŠMT.

Ministerstvo školství rozhodlo, že kvůli epidemii covidu-19 prodlouží vánoční prázdniny. Žáci půjdou do škol naposledy v pátek 18. prosince, prázdniny budou delší o dva dny.

Od 30. 11. 2020 je obnovena prezenční výuka všech ročníků. Vzhledem k tomu, že na 2. stupni ZŠ máme pouze 6. ročník, střídavá výuka se naší školy prozatím netýká. Více informací v přiloženém pokynu MŠMT. Z personálních důvodů a v souladu s rozhodnutím vlády bude školní klub pro žáky 6. ročníku otevřen až od 7. 12. (jde o malé skupiny do 10 žáků). V týdnu od 30. 11. tedy budou žáci odcházet po vyučování. 

Od 18. 11. 2020 je obnovena prezenční výuka žáků 1. a 2. ročníků. Ostatní ročníky pokračují ve vzdělávání distančním způsobemVíce informací v přiloženém pokynu MŠMT.

S účinností od středy 14. října do 1. listopadu jsou z nařízení Vlády ČR uzavřeny základní školy. Výuka probíhá distančním způsobem.

S účinností od pondělí 12. října nařizuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v celé ČR m.j. uzavření školních klubů a střídavou výuku na 2. stupni ZŠ. Více informací v přiloženém plném znění dotčeného opatření. Opatření jsou cílena na 2 stupeň ZŠ. Proto zůstává v provozu školní klub pro žáky 5. ročníku, kteří by v Třebušíně normálně docházeli do školní družiny. Vzhledem k tomu, že na 2. stupni ZŠ máme pouze 6. ročník, střídavá výuka se naší školy prozatím netýká.

S účinností od pondělí 5. října nařizuje Ministerstvo zdravotnictví ČR v celé ČR zákaz zpěvu a zákaz tělocviku na 2. stupni ZŠ. 

S účinností od pátku 18. září nařizuje Ministerstvo zdravotnictví ČR v celé ČR povinnost nošení roušek ve všech prostorách škol. Povinnost platí pro druhý stupeň základních škol. Výjimku má první stupeň základních škol a vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku, jako je například tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje apod. 

Od 10. 9. 2020 nařizuje Ministerstvo zdravotnictví ČR ve společných prostorách škol nosit ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. Více informací v přiloženém plném znění dotčeného nařízení.

Od 7. 9. 2020 nabývá účinnosti Metodický návod pro nařizování karantény ve školách a školských zařízeních v souvislosti s onemocněním covid-19.