Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Aktualizace

Změny a aktuální pokyny ze strany Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství či Krajské hygienické stanice budou vždy publikovány na tomto místě níže.

V případě výskytu mimořádné situace v prostředí školy informuje ředitelka (případně zástupkyně školy) o aktuální situaci zákonné zástupce žáků.

Vláda ČR schválila dne 22. prosince 2021 změnu mimořádného opatření k testování dětí a žáků ve školách s účinností ode dne 3. ledna 2022 (celý dokument viz příloha).

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí a žáků ve školách se s účinností od 3. 1. 2022 mění takto:

 • v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků 2x
  v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím
  dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto
  dni,
 • dále pak od 17. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků každé pondělí; není-li
  prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování
  první vyučovací den v týdnu,
 • nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné
  lhůtě po prodělání nemoci
 • v případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová
  pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.

MŠMT dne 17. 8. 2021 vydalo metodický pokyn s názvem SOUBOR DOPORUČENÍ PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 VZHLEDEM KE COVID-19 – PROVOZ A TESTOVÁNÍ (viz příloha). 

Od 7. 9. 2020 nabyl účinnosti Metodický návod pro nařizování karantény ve školách a školských zařízeních v souvislosti s onemocněním covid-19 (viz příloha).  

1221_testování_leták_pro_rodiče_A4
Titulek : (146 KB)
Název : 1221_testovani_letak_pro_rodice_a4.pdf
MŠMT - Informace pro školy s účinností od 3. 1. 2022
Titulek : MŠMT - Informace pro školy s účinností od 3. 1. 2022 (763 KB)
Název : informace-pro-skoly-a-skolska-zarizeni-s-ucinnosti-od-3-1-2022.pdf
INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE ZMĚNY DOBY TRVÁNÍ KARANTÉNY A IZOLACE_final_k odeslání
Titulek : (194 KB)
Název : informace-pro-skoly-a-skolska-zarizeni-tykajici-se-zmeny-doby-trvani-karanteny-a-izolace_final_k-odeslani.pdf
Mimořádné opatření k testování od 3. 1. 2022
Titulek : Mimořádné opatření k testování od 3. 1. 2022 (280 KB)
Název : mimoradne-opatreni-screeningove-testovani-ve-skolach-s-ucinnosti-od-3-1-2022.pdf
MP-izolace-a-karantény-od-17.1.2022-final
Titulek : (294 KB)
Název : mp-izolace-a-karanteny-od-17-1-2022-final.pdf
Manuál MŠMT k provozu od 1. 9. 2021
Titulek : Manuál MŠMT k provozu od 1. 9. 2021 (727 KB)
Název : msmt_manual-k-provozu-skol-a-testovani.pdf
KHS - metodika k nařizování karantény
Titulek : KHS - metodika k nařizování karantény (183 KB)
Název : otazky_odpovedi_skoly_hks.pdf