Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Aktualizace

Změny a aktuální pokyny ze strany Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství či Krajské hygienické stanice budou vždy publikovány na tomto místě níže.

Totéž platí pro případ výskytu mimořádné situace v prostředí naší školy. V takovém případě informuje ředitelka školy (případně zástupkyně školy) o aktuální situaci zákonné zástupce žáků.

Platnost Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR upravující provoz škol a školských zařízení (č. j.: MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN) končí k 10. 9. 2021.
Od 13. 9. 2021 proto nebude ve školách a školských zařízeních platit povinnost zajištění screeningového testování dětí a žáků. Více v přiloženém dokumentu MŠMT.

MŠMT dne 17. 8. 2021 vydalo metodický pokyn s názvem SOUBOR DOPORUČENÍ PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 VZHLEDEM KE COVID-19 – PROVOZ A TESTOVÁNÍ (viz příloha). 

Od 7. 9. 2020 nabyl účinnosti Metodický návod pro nařizování karantény ve školách a školských zařízeních v souvislosti s onemocněním covid-19 (viz příloha).  

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ K PROVOZU OD 13.9.2021
Titulek : INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ K PROVOZU OD 13.9.2021 (106 KB)
Název : informace-pro-skoly-a-skolska-zarizeni-8_9_2021.pdf
INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ K PROVOZU OD 30.9.2021
Titulek : INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ K PROVOZU OD 30.9.2021 (180 KB)
Název : informace-pro-skoly-s-ucinnosti-od-30-9-2021_zaverecna-uprava.pdf
Metodický návod pro nařizování karantény ve školách
Titulek : Metodický návod pro nařizování karantény ve školách (168 KB)
Název : metodicky-navod-pro-narizovani-karanteny-ve-skolach-a-skolskych-zarizenich04_09_2020.pdf
Manuál MŠMT k provozu od 1. 9. 2021
Titulek : Manuál MŠMT k provozu od 1. 9. 2021 (727 KB)
Název : msmt_manual-k-provozu-skol-a-testovani.pdf