Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Aktualizace

Změny a aktuální pokyny ze strany Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství či Krajské hygienické stanice budou vždy publikovány na tomto místě níže.

Totéž platí pro případ výskytu mimořádné situace v prostředí naší školy. V takovém případě informuje ředitelka školy (případně zástupkyně školy) o aktuální situaci zákonné zástupce žáků.

Od 18. 11. 2020 je obnovena prezenční výuka žáků 1. a 2. ročníků. Ostatní ročníky pokračují ve vzdělávání distančním způsobemVíce informací v přiloženém pokynu MŠMT.

S účinností od středy 14. října do 1. listopadu jsou z nařízení Vlády ČR uzavřeny základní školy. Výuka probíhá distančním způsobem.

S účinností od pondělí 12. října nařizuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v celé ČR m.j. uzavření školních klubů a střídavou výuku na 2. stupni ZŠ. Více informací v přiloženém plném znění dotčeného opatření. Opatření jsou cílena na 2 stupeň ZŠ. Proto zůstává v provozu školní klub pro žáky 5. ročníku, kteří by v Třebušíně normálně docházeli do školní družiny. Vzhledem k tomu, že na 2. stupni ZŠ máme pouze 6. ročník, střídavá výuka se naší školy prozatím netýká.

S účinností od pondělí 5. října nařizuje Ministerstvo zdravotnictví ČR v celé ČR zákaz zpěvu a zákaz tělocviku na 2. stupni ZŠ. 

S účinností od pátku 18. září nařizuje Ministerstvo zdravotnictví ČR v celé ČR povinnost nošení roušek ve všech prostorách škol. Povinnost platí pro druhý stupeň základních škol. Výjimku má první stupeň základních škol a vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku, jako je například tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje apod. 

Od 10. 9. 2020 nařizuje Ministerstvo zdravotnictví ČR ve společných prostorách škol nosit ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. Více informací v přiloženém plném znění dotčeného nařízení.

Od 7. 9. 2020 nabývá účinnosti Metodický návod pro nařizování karantény ve školách a školských zařízeních v souvislosti s onemocněním covid-19.  

Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. 11. 2020
Titulek : (474 KB)
Název : informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-18-11-2020.pdf
INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O AKTUALIZACI MANUÁLU
Titulek : (226 KB)
Název : informace-pro-skoly-a-skolska-zarizeni-o-aktualizaci-manualu.pdf
INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ od 12. 10. 2020
Titulek : (217 KB)
Název : informace-pro-skoly-a-skolska-zarizeni-od-12-10-2020.pdf
Manual_k_provozu_skol_MŠMT_MZd
Titulek : (964 KB)
Název : manual_k_provozu_skol_msmt_mzd.pdf
Metodický návod pro nařizování karantény ve školách
Titulek : Metodický návod pro nařizování karantény ve školách (168 KB)
Název : metodicky-navod-pro-narizovani-karanteny-ve-skolach-a-skolskych-zarizenich04_09_2020.pdf
Mimořádné opatření MZd od 10. 9. do odvolání
Titulek : Mimořádné opatření MZd od 10. 9. do odvolání (243 KB)
Název : mimoradne-opatreni-od-10-9-2020-do-odvolani.pdf
Mimoradne-opatreni-od-18-9-2020-do-odvolani
Titulek : (245 KB)
Název : mimoradne-opatreni-od-18-9-2020-do-odvolani.pdf
Opatření MŠMT od 12.10. 2020
Titulek : (280 KB)
Název : opatreni-msmt-od-12-10-2020.pdf