Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Digitalizace a modernizace výuky na Svobodné ZŠ

   

Název projektu: Digitalizace a modernizace výuky na Svobodné ZŠ

Dotační program: Vybavení škol digitálními učebními pomůckami_2022

Číslo projektu: 0260/DIGIPOMUCKY/2022

Doba realizace:  od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022

Výše dotace: 111 000 Kč

Projekt „Digitalizace a modernizace výuky na Svobodné ZŠ“ je spolufinancován Evropskou unií.

Účel dotace:

Účelem dotace je nákup digitálních učebních pomůcek pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí dětí a žáků – Konkrétně:

  • Digitální video mikroskopy propojitelné s mobilním dataprojektorem, který je součástí digitální učební pomůcky žáka pro rozvoj jeho informatického myšlení
    a digitálních kompetenci (5x)
  • Mobilní dataprojektor, který bude součástí digitální učební pomůcky žáka, nikoliv stabilním vybavením učebny
  • Stavebnice Arduino a příslušenství (10x)
  • Sluchátka k přenosným počítačům (20x) – nejedná se o příslušenství do stávající počítačové učebny, jde o doplnění mobilní digitální pomůcky žáka