Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Distanční výuka

  1. Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy. Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. Preferuje se, aby zároveň zůstávali součástí jedné skupiny.
    1. Žáci a studenti mají povinnost se distančně vzdělávat.
    2. Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám žáků.
  2. V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomni ve škole.

Škola má zpracovánu směrnici k průběhu distančního vzdělávání – viz příloha.

Dostupnost vybavení pro distanční vzdělávání: Škola disponuje 19 ks ultrabooků DELL Latitude 7280. V případě potřeby umožní pro zdárný průběh distančního vzdělávání jejich zapůjčení jak učitelům, tak zákonným zástupcům. Potřebu takového zapůjčení má škola zmonitorovánu.

Další možnosti získání techniky pro distanční vzdělávání: https://www.mironet.cz/pocitace-detem 

Úhrada za poskytování vzdělávání a školských služeb

V případě distanční výuky nedochází ke snížení úhrad za poskytování vzdělávání a školských služeb. Výše úhrady se i nadále řídí smlouvou mezi školou
a zákonným zástupcem a zákonnými pravidly (občanský zákoník). K situaci je možné přistoupit individuálně a zohlednit finanční situaci konkrétní rodiny
– žádosti o snížení či prominutí úhrady za poskytování vzdělávání a školských služeb posuzuje správní rada. 

Průběh distančního vzdělávání - SMĚRNICE (verze 2.)
Titulek : Průběh distančního vzdělávání - SMĚRNICE (verze 2.) (617 KB)
Název : 26-distancni-vzdelavani-v2.pdf
Průběh distančního vzdělávání - SMĚRNICE
Titulek : Průběh distančního vzdělávání - SMĚRNICE (501 KB)
Název : 26-distancni-vzdelavani.pdf