Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Doučování 2022

Cílem realizace projektu je vyrovnání dopadů pandemie covid-19 na vzdělávací výsledky žáků prostřednictvím doučování v roce 2022.

Projekt je realizován na dvou adresách:
– Třebušín 115 – pro žáky 2. až 4. ročníku ZŠ
– Jarošova 494/23, Litoměřice – pro žáky 5. až 7. ročníku ZŠ

Projekt je  realizován zejména třídními učiteli či odbornými učiteli. Doplňkově (např. v případě zastupitelnosti) též asistenty pedagoga nebo vychovateli školní družiny či školního klubu.
Projekt je realizován formou individuálního nebo skupinového doučování.

Dotace je hrazena MŠMT z Výzvy na podporu doučování pro základní školy, střední školy a konzervatoře, jejichž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí, pro kalendářní rok 2022 (Č. j.: MSMT-31956/2021-4).