Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Doučování

Cílem realizace projektu je vyrovnání dopadů pandemie covid-19 na vzdělávací výsledky žáků prostřednictvím doučování v roce 2022 i 2023.

Projekt je realizován na dvou adresách:
– Třebušín 115 – pro žáky 1. stupně ZŠ
– Jarošova 494/23, Litoměřice – pro žáky 2. stupně ZŠ

Projekt je  realizován zejména třídními učiteli či odbornými učiteli. Doplňkově (např. v případě zastupitelnosti) též asistenty pedagoga nebo vychovateli školní družiny či školního klubu.
Projekt je realizován formou individuálního nebo skupinového doučování.

Na projekt je poskytnuta finanční podpora EU – Název programu: Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy.