Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Informace ke koronaviru

Vážení rodiče,

 
v případě, že jste se vrátili z dovolené z italských regionů Benátky, Lombardie, Emilia – Romagna a Piedmont (případně dalších, které jsou nebo přibudou mezi rizikovými do konce týdne), prosím oznamte pokud možno co nejdříve vedení školy tuto skutečnost a sledujte prosím stránky školy, Ministerstva zdravotnictví ČR, Ministerstva školství ČR a Krajské hygienické stanice Ústí nad Labem a řiďte se prosím jejich pokyny:
 
Co dělat, pokud jste přicestovali v posledních 14 dnech z oblasti nákazy novým koronavirem, či jste přestupovali na velkých asijských mezinárodních letištích a nemáte žádné příznaky onemocnění:
 
Po celou dobu maximální inkubační doby, t.j. 14 dnů od odletu (odjezdu) z oblasti nákazy zůstaňte pokud možno doma, minimalizujte kontakt s ostatními lidmi. 
 
Často si myjte ruce mýdlem a vodou, příp.  používejte dezinfekční prostředky na bázi min. 70% alkoholu.
 
Kontaktujte telefonicky pracoviště protiepidemického odboru místně příslušné krajské hygienické stanice, které rozhodne o náležitých protiepidemických opatřeních včetně případné karantény.
 
Váš všeobecný praktický lékař Vám vystaví případné potvrzení o nařízení karantény.
 
Pokud se objeví příznaky jako subfebrilní-febrilní teploty, kašel, dušnost, kontaktujte telefonicky místně příslušnou kliniku infekčního lékařství.
Pokud jste byli vyzváni k vyšetření na infekční kliniku, nejezděte hromadnou dopravou.
 
Další informace naleznete:
 
 
 
Děkujeme, 

Ing. Katarína Hurychová
ředitelka školy