Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Interní akce školy do konce školního roku 2017/2018

Srdečně zveme děti a jejich rodiny na níže uvedené akce a slavnosti. Budeme rádi, když přijdete a strávíme tak společné chvíle.

Všechna vystoupení žáků jsou dobrovolná. Ale jak víte, každý žáček k nám patří a jsme rádi, když může s námi i vystupovat. Pokud vám rodinná situace nedovolí, držte nám alespoň palce, ať se všem ostatním vystoupení pěkně podaří.

Třídní výlety budou upřesněny v rámci jednotlivých tříd. Prázdninové brigády a výpomoc ve škole (bude upřesněno v červnu).

  • 19.3Vynášení Morany (interní akce žáků v rámci výuky)
  • 24.3. Dynamická diagnostika. Seminář, 9-13 hod. ve škole. Lektor Mgr. Karolína Ranglová, školní speciální pedagog. Doporučeno pro rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
  • 25.3. Květná neděle – vystoupení žáků školy v Camphillu na soutoku, České Kopisty (podrobnější informace budou zaslány)
  • 30.3. Otevírání skal, Velký pátek – slavnost pro rodiče a děti, Skalice (podrobnější informace budou zaslány)
  • 24 – 25. 4. pan Hartwig, skládání origami (interní akce v rámci výuky a družiny)
  • 23.5. Rozvíjení osobního talentu a využití silných stránek žáků waldorfských škol. Beseda pro rodiče s mentorem Ueli Seilerem.
  • 24.6. – Svatojánská slavnost, Řetouň, pro rodiče a děti