Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Podpora školy

Při rozvoji školy jsme jako každá škola omezeni výší prostředků poskytovaných státem na zajištění základních činností školy. Pokud tedy chceme dále rozvíjet kvalitní prostředí a zázemí pro naše žáky, jsme do značné míry odkázáni i na velkorysost rodičů a přátel školy.

PODROBNOSTI K MOŽNOSTEM PODPORY NAŠÍ ŠKOLY NALEZNETE V PŘILOŽENÉM LETÁKU.

Pro ty z vás, kteří by rádi školu finančně podpořili, uvádíme níže jednoduchý návod, který vám umožní využít odpočtu z daně z příjmů.

Poskytnutí jednorázového finančního daru

Jedním z jednoduchých způsobů, jak nás podpořit, je poskytnutí finančního daru. Vyplňte formulář darovací smlouvy, který naleznete na konci stránky, dvakrát jej vytiskněte, vlastnoručně podepište a oba výtisky doručte na adresu školy.

Finanční částku je následně možné darovat osobně do pokladny školy nebo zaslat převodním příkazem na bankovní účet číslo: 2400695437/2010 (Fio banka).
Fyzické osoby uvedou jako variabilní symbol své datum narození, právnické osoby své IČO. Specifický symbol je 10.
Jeden výtisk darovací smlouvy Vám zašleme obratem zpět.

Vzhledem k tomu že jsme školským zařízením se na veškeré dary vztahuje ustanovení zákona o dani z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.) o odečtení hodnoty daru ze základu daně dárce:

Fyzické osoby

– hodnota daru minimálně 2% ze základu daně nebo alespoň 1.000,- Kč
– maximálně 15% ze základu daně

Právnické osoby

– hodnota daru minimálně 2.000,- Kč
– maximálně 5% ze základu daně
– odpočet nemohou uplatnit subjekty, které nejsou založeny za účelem podnikání

Pravidelný měsíční příspěvek
I malý pravidelný měsíční příspěvek je pomocí.  Stačí si zadat trvalý příkaz k úhradě na bankovní účet školy – číslo: 2400695437/2010 (Fio banka).

Vašeho rozhodnutí podpořit naši školu si vážíme a děkujeme.

Veškeré dary budou účelně a hospodárně využity ve prospěch žáků školy.

V případě dotazů nás prosím kontaktujte na e-mailu:  info@svobodnazs.cz