Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Karolína Ranglová (speciální pedagožka)

Žiji v malé vísce Levousy na Litoměřicku, v přírodě, mezi zvířaty.

Mou profesí je speciální pedagogika, které se věnuji od roku 2005 – pracovala jsem se sociálně znevýhodněnými dětmi v sociálně vyloučených lokalitách, díky nim jsem pochopila význam zprostředkovaného učení, stability, režimu, člověčenství a lásky v rozvoji dítěte. Přes další pracovní zkušenosti ve školství – mateřská škola (státní) a Svobodná základní škola, o.p.s. – jsem se vrátila ke speciální pedagogice, a to do oboru poradenství – pracuji v poradně pro děti a rodiny v krizi.

Věnuji se zprostředkovanému učení, metodě Grunnlaget, kterou jsem vystudovala v Norsku a v ČR se věnuji jejímu školení. Mám výcvik v systemické supervizi. Nyní usiluji o zavedení dynamické diagnostiky kognitivních funkcí do psychometrické praxe v našem kraji. Mám za sebou výcvik v metodě ACFS a nyní jsem ve výcviku „Využívání dynamicko-diagnostikého přístupu v poradenské praxi“. Při své práci využívám metodu canisterapie, jako canisterapeut působím též v domově pro seniory v Terezíně.

Přála bych si, aby žáci (a rodiče) Svobodné základní školy měli možnost být zodpovědní sami za sebe, aby díky vzdělávání získali odvahu být skutečně svobodnými. Moje úloha je podpořit ty žáky a rodiče, kteří musí překovávat obtíže související se školním neúspěchem.