Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Lucie Bartošová

Převážná část mého života je spjata se severními Čechami. Narodila jsem se v Děčíně, krátce žila v Mostě a nyní jsou mým domovem již přes třicet let Litoměřice. Od malička mě bavilo učit se cizím jazykům a toto zaměření ovlivnilo můj výběr studijního oboru i následující profesní život. Vystudovala jsem učitelství anglického a německého jazyka na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Během studia jsem absolvovala rovněž semestrální stáž v malebném německém městečku Bamberg.

Život v Praze měl své kouzlo, přesto mě to táhlo zpět na sever. V roce 2008 jsme společně se sestrou Klárou založily v Litoměřicích soukromou jazykovou školu Lotus, kde jsme pořádaly kurzy pro děti i dospělé a věnovaly se též překladatelské činnosti. Pro tento typ výuky jsem se nadchla a díky práci se širokou škálou studentů získala užitečné poznatky i nový náhled na roli vyučujícího.

Další směr určilo narození mých dvou dětí. Při čase tráveném s nimi jsem si stále více uvědomovala, že práce s dětmi je inspirativní a naplňující a že stojí za to věnovat se vedle mimoškolní výuky také vzdělávání dětí na základní škole. Jsem velmi ráda, že se mi otevřela možnost spolupráce se Svobodnou základní školou v Třebušíně, kde od září 2019 působím jako učitelka angličtiny a němčiny.