Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Založení školy

Vzniku Svobodné základní školy, o.p.s. předcházela několikaletá činnost spolku Waldorfská iniciativa Litoměřice (WIL). Spolek byl založen v r. 2009 na podnět několika rodičů s cílem šíření myšlenek waldorfské pedagogiky. Hlavním záměrem bylo založení waldorfské školy v Ústeckém kraji.

Od počátku své činnosti pořádá spolek přednášky pro veřejnost a snaží se spolupracovat s ostatními místními organizacemi, které pracují s dětmi a mládeží. Pořádá setkání při příležitosti ročních slavností, besedy pro veřejnost s tematikou výchova a vzdělávání a praktické ukázky waldorfské výuky (spolupráce s ZŠW Jinonice Praha). V letech 2009 až 2011 probíhala pravidelná setkávání pro rodiče a děti předškolního i předškolkového věku na programu Zpívánky se Skřítkem. Také při těchto setkáváních měli rodiče a vychovatelé možnost seznámit s principy waldorfské pedagogiky.

V roce 2011 se spolek WIL rozhodl obohatit nabídku předškolního vzdělávání v okrese otevřením Lesního klub Svatojánek, který fungoval na principu lesních školek do roku 2014/2015. Doplnil tak mj. také chybějící kapacitu předškolních zařízení.

Spolek Waldorfská iniciativa Litoměřice je jedním ze zakladatelů Svobodné základní školy, o.p.s. která vznikla v lednu 2014 s cílem zahájit základní vzdělávání dětí od školního roku 2015/2016.

Spolek Waldorfská iniciativa Litoměřice spolupracuje s waldorfskými školami v České republice, které již fungují mnoho let.