Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Otakar Szaffner

Dětství jsem prožil v Litoměřicích, pěkném historickém městě a jeho krásném okolí. Již od malička jsme byli s bratrem vedeni svými rodiči, ale i prarodiči k lásce k přírodě a naší zemi. Po absolvování zdejšího gymnázia jsem v roce 1989 odešel do Prahy na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, obor geografie a kartografie. Po ukončení vysoké školy jsem pracoval v soukromé firmě zabývající se tvorbou turistických map a atlasů.

Jak už to tak bývá, výběr životního partnera předznamenal mou další osobní i pracovní dráhu. Po svatbě jsme se ženou odešli do východních Čech, kde jsem působil na základních školách v Tatenici (2roky) a Broumově (4roky). Se svou ženou společně vychováváme tři děti. Po návratu do Litoměřic jsem pracoval v Ústavu pro výzkum lesních ekosystému a na Katastrálním úřadu pro Ústecký kraj.

V posledních letech jsem směřoval k návratu do školství. Doplňující studium pro pedagogické pracovníky na Univerzitě J. E. Purkyně jsem dokončil v roce 2019.

Ve školním roce 2020/2021 jsem zahájil studium waldorfské pedagogiky v Akademii Tabor, Praha.

Celoživotně se zajímám o krajinu a historii. Mám rád turistiku a literaturu.

Ke své roli waldorfské manžela a otce jsem v roce 2020 přibral i roli třídního učitele na Svobodné základní škole.

Svým žákům bych chtěl předávat nejen své znalosti a dovednosti, ale vést je i k jejich osobnímu rozvoji, úctě k rodičům a odpovědnosti vůči společnosti a přírodě. Doufám, že se mnoho nejen naučíme, ale i zajímavého prožijeme.