Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Otevřený dopis vládě ČR

Otevřený dopis byl ve znění citovaném níže dne 18. 5. 2021 odeslán na Úřad vlády ČR.

———————

Ing. Andrej Babiš

Předseda vlády České republiky

Úřad vlády ČR

nábř. Edvarda Beneše 4, Praha 1                                     

                                                                                                             

My níže podepsaní pedagogové, pracovníci a rodiče Svobodné základní školy, o.p.s.
se
připojujeme k „Otevřenému dopisu předsedovi vlády, ministrovi zdravotnictví a ministrovi školství ze dne 3. 5. 2021 Waldorfské základní školy a mateřské školy Brno“ a s ohledem na vývoj situace a lokální odlišnosti se níže vyjadřujeme za naši školu.

Otevřený dopis Waldorfské základní školy a mateřské školy Brno zde: https://bit.ly/3u7NSzT

—————————————————————————————————————–

Ze všech důvodů zmíněných ve výše uvedeném otevřeném dopisu Vás proto zdvořile žádáme:

1)  O transparentní, veřejné a průběžné vyhodnocování výsledků testování ve školách a skutečně odpovědnou analýzu rizik na základě získaných empirických dat.

2) O změnu způsobu testování. Podporujeme možnost testování v domácím prostředí žáka.

3) O umožnění výuky bez roušek, neboť rouška může být příčinou psychických či zdravotních obtíží. Není již možné dále ignorovat problémy přinášející až 7hodinový každodenní pobyt v roušce. Navíc roušky nemohou být účinné v prostředí třídy a při živém vyučování. Zároveň plně respektujeme ochranu dýchacích cest pro žáky, jejichž osobní a rodinná situace to vyžaduje. Pokud by to bylo z epidemiologických důvodů nutné, upřednostňujeme PCR testování před povinným mnohahodinovým pobytem v rouškách znemožňujícím kvalitní vyučování.

4) O povolení sportování a zpěvu ve vyučování, protože obě tyto aktivity mají naprosto zásadní vliv na zdravý vývoj dětí. V souladu s RVP ZV je vyučování v naší škole protkáno napříč předměty zpěvem a pohybem a jejich celoroční zákaz je fatální pro zdravé vyučování.

5) O povolení škol v přírodě, které už samy o sobě snižují četnost mezitřídních kontaktů. Navíc v případě preventivního PCR testování se riziko minimalizuje úplně. Naopak mohou společné akce zásadním způsobem pomoci dětem v obnovení důvěry a vztahů ve třídě, navíc ve zdravém venkovním prostředí s pohybem a sportem.

Naším společným závazkem je výchova a vzdělávání mladé generace a společné budování zdravé a moderní školy. Proto Vám děkujeme za posouzení našich návrhů a ochotu vyhovět našim požadavkům. Zároveň si Vás dovolujeme upozornit na stále aktuální dopis Asociace waldorfských škol, na který svými požadavky navazujeme. http://www.iwaldorf.cz/ukazcely.php?link=c2010001)

V Litoměřicích dne 12. 5. 2021

Ing. Katarína Hurychová, ředitelka školy

 

Za pedagogy:

Mgr. Alena Magdalena Schnellyová, třídní učitelka

Mgr. Kateřina Szaffnerová, třídní učitelka

Mgr. Kateřina Vlasáková, třídní učitelka

Ing. Zuzana Čermáková, třídní učitelka

Mgr. Kateřina Konopková, tříd učitelka

Mgr. Otakar Szaffner, třídní učitel

Kristýna Brabcová, předsedkyně školské rady

 

Za rodiče

Mgr. Kateřina Nováková, členka školské rady

 

Za zřizovatele

Tomáš Brabec, předseda správní rady

Ing. Pavel Kopecký, předseda dozorčí rady

 

Za zakladatele (Waldorfská iniciativa Litoměřice)

Kristýna Brabcová, předseda

PhDr. Lenka Simerská, členka výboru, členka školské rady

Jaroslav Lenhart, člen výboru

 

+ seznam přiložených podpisů pedagogů, pracovníků a rodičů Svobodné základní školy, o. p. s.

(dostupný na https://www.petice.com/oteveny_dopis_vedeni_uitel_a_rodi_svobodne_z_vlad)