Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Oznámení o konání voleb do školské rady

Pro funkční období září 2018 až srpen 2021 jsou vyhlášeny volby do školské rady. Volen bude jeden zástupce z řad pedagogických pracovníků školy a jeden zástupce z řad zákonných zástupců nezletilých žáků. Podrobnosti naleznete v příloze.

Se souhlasem správní rady byla ředitelkou za zakladatele (Waldorfská iniciativa Litoměřice, z.s.) s účinností od 3. 9. 2018 do školské rady jmenována Lenka Simerská, PhDr.

Oznámení o konání voleb do školské rady
Titulek : Oznámení o konání voleb do školské rady (526 KB)
Název : oznameni_o_konani_voleb_skolska_rada_2018.pdf