Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Oznámení o možnosti seznámit se s podklady pro rozhodnutí

Dne 3., 4. a 10. dubna 2017 proběhl zápis dětí k povinné školní docházce pro školní rok 2017/2018.

Před vydáním rozhodnutí o přijetí mají zákonní zástupci dětí možnost seznámit se s podklady pro rozhodnutí (nahlédnout do spisu).

Podrobnosti v příloze. U dětí s identifikačním číslem 1091718 a 1151718 dosud nebyly dodány všechny podklady pro vydání rozhodnutí a dojde k přerušení správního řízení. V těchto případech bude správní řízení dále vyřízeno individuálně.

 

Oznámení o možnosti seznámit se s podklady pro rozhodnutí
Titulek : Oznámení o možnosti seznámit se s podklady pro rozhodnutí (1 MB)
Název : oznameni-o-spravnim-rizeni-2017-2018.pdf