Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Piano pro 5. třídu

Nadační fond Waldorf podpořil v roce 2019 pořízení nového piana pro 5. ročník naší školy. Žáci tak budou moci napříč celou výukou zažívat harmonicky doprovázenou píseň. Klavír svou podstatou může naplnit nejen tuto funkci doprovodného nástroje, ale také umožní žákům školy ve volných časech pravidelné nacvičování v rámci studia klavírní hry na ZUŠ.  Velmi podstatným důvodem nákupu piána je také fakt, že bude v nové multifunkční učebně podporovat výuku eurytmie. Korepetice rozšíří možnosti výuky nejen tónové eurytmie, ale také bude zpestřujícím prvkem výuky.

Nadace podpořila nákup částkou 5 733 Kč za což velice děkujeme. Piano bude zakoupeno v prodejně hudebních nástrojů v Benátkách nad Jizerou (nástroje s „druhou šancí“). Předpokládané náklady na pořízení budou 25 800 Kč.

Dalších 25 000 Kč na nákup piana darovala firma Bohemia Hotwork, s.r.o., za což jí rovněž patří náš velký dík.

Více informací k Nadačnímu fondu waldorf naleznete zde.