Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Plán Akcí a slavností do konce roku 2019

Tento harmonogram bude průběžně upřesňován.

Informace k akcím pro veřejnost budou s dostatečným časovým předstihem zveřejňovány na webových a facebookových stránkách školy.

 

AKCE PRO VEŘEJNOST

19.9. – Waldorf oslava v parku – ukázka výuky a prezentace školy, Jiráskovy sady Litoměřice

11.11. Svatomartinská slavnost, 16,30 Třebušín (lampionový a lucerničkový průvod po stopách sv. Martina).

15.12. Vánoční jarmark – Třebušín, vystoupení tříd, společné setkání, jarmark regionálních prodejců, řemeslníků a lidí dobré vůle

 

INTERNÍ AKCE ŠKOLY

Třídní a školní akce: (v rámci rozvrhu školy, bez účasti rodičů)

30.9. Michaelská slavnost, třídní akce pro 1. a 2. třídu

29.11. Adventní zahrádka, třídní akce pro 1. až 3. třídu

9.12. Úspěšnost absolventů W škol, beseda s Mgr. Kateřinou Kozlovou (zkušenou W pedagožkou, bývalou předsedkyní Rady asociace waldorfských škol v ČR)

Semináře a vzdělávání pro rodiče

I v letošním roce chystáme pro vás zajímavá setkání a semináře. Odborně zaměřená setkání budou letos směřovat zejména k výuce na 2. stupni waldorfských škol. Zaměříme se na obecnou situaci, výuku odborných předmětů jako je fyzika, chemie, informatika a další. I v letos se podařilo získat financování pro tyto semináře z tzv. „šablon“ a tím pro vás zdarma.

16.10. první termín v jednání

Všechny termíny pro tato setkání vám zašleme, jakmile budou potvrzena.