Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Přijďte učit k nám (od září 2019)

Pro školní rok 2019/2020 hledáme již nyní:

TŘÍDNÍ UČITELKU nebo TŘÍDNÍHO UČITELE

Spolupráci je možné začít již ve školním roce 2018/2019 na akcích pořádaných školou. Očekáváme elán, nadšení a zájem o děti a waldorfskou pedagogiku, splněnou kvalifikaci pro 1. stupeň ZŠ, ochotu zahájit (pokud nemáte) doplňkové studium waldorfské pedagogiky, otevřenost novému i práci na sobě. Rádi se s Vámi setkáme osobně a probereme možnosti vzájemné spolupráce.

Co Vám nabízíme:

  • Staňte se součástí fungujícího celku (jasný vzdělávací koncept školy – ŠVP waldorfská škola)
  • Buďte svobodní při naplňování / realizaci obsahu výuky
  • Zapojte se do vzájemné spolupráce pedagogů (kolegia spolupracovníků každý týden)
  • Příspěvek na vzdělávání (waldorfská pedagogika, respektující přístup, dále dle zaměření)
  • Rozvoj sebe sama
  • Podpora provázejícího učitele
  • Podpora mentora školy (z ČR i zahraničí)
  • Společné studium odborné literatury
  • Možnost aktivně se podílet na dalším rozvoji a směřování školy

Chcete se zapojit do našeho projektu?

Zájemci mohou kontaktovat ředitelku školy na adrese reditel@svobodnazs.cz.