Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Příměstské tábory a dětský klub

Název projektu: Svobodná ZŠ – příměstské tábory a dětský klub

Reg. číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007867

Název programu: Operačního programu Zaměstnanost

Číslo výzvy: 03_17_077

Název výzvy: Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo školní vyučování mimo hl. město Prahu

Datum zahájení: 20. 6. 2018

Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2021

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 36

Projekt „Svobodná ZŠ – příměstské tábory a dětský klub“ je spolufinancován Evropskou unií.

Celková výše podpory: 2 500 041,60 Kč

Popis projektu:

Cílem projektu je poskytnout dětem 1. stupně ZŠ péči v době mimo školní vyučování a umožnit jejich rodičům sladit pracovní rytmus s péčí o děti a pracovní a rodinný život.

Podpořené aktivity (pro žáky 1. stupně ZŠ zdarma):

Příměstské tábory – 4 týdny ročně v průběhu školních prázdnin

Dětský klub – provozní doba v době mimo školní vyučování, navazující na provoz školní družiny Svobodné ZŠ, tj. od 15 do 18 hodin