Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Příměstské tábory a dětský klub

AKTUALITY:

22. 10. 2020: Od tohoto data je činnost dětského klubu – v souladu s aktuálně platnými nařízeními Ministerstva zdravotnictví – do odvolání pozastavena.   

14. 10. 2020: Po dobu vládou vyhlášeného nouzového stavu funguje dětský klub v omezeném režimu pouze pro zaměstnance školy, kteří si tak – v souladu s pokyny MŠMT – mohou plnit své pracovní povinnosti. Bližší informace v přiloženém rozhodnutí ředitelky.   

Název projektu: Svobodná ZŠ – příměstské tábory a dětský klub

Reg. číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007867

Název programu: Operačního programu Zaměstnanost

Číslo výzvy: 03_17_077

Název výzvy: Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo školní vyučování mimo hl. město Prahu

Datum zahájení: 20. 6. 2018

Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2021

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 36

Projekt „Svobodná ZŠ – příměstské tábory a dětský klub“ je spolufinancován Evropskou unií.

Celková výše podpory: 2 500 041,60 Kč

Popis projektu:

Cílem projektu je poskytnout dětem 1. stupně ZŠ péči v době mimo školní vyučování a umožnit jejich rodičům sladit pracovní rytmus s péčí o děti a pracovní a rodinný život.

Podpořené aktivity (pro žáky 1. stupně ZŠ zdarma):

Příměstské tábory – 4 týdny ročně v průběhu školních prázdnin

Dětský klub – provozní doba v době mimo školní vyučování, navazující na provoz školní družiny Svobodné ZŠ, tj. od 15 do 18 hodin

 

Rozhodnutí ředitelky o provozu dětského klubu po dobu uzavření ZŠ
Titulek : Rozhodnutí ředitelky o provozu dětského klubu po dobu uzavření ZŠ (491 KB)
Název : 2020-03-rozhodnuti-reditelky-upraveny-provoz-dk-2.pdf
Rozhodnutí ředitelky o provozu dětského klubu od 25. 5. 2020
Titulek : Rozhodnutí ředitelky o provozu dětského klubu od 25. 5. 2020 (953 KB)
Název : 2020-05-rozhodnuti-reditelky-upraveny-provoz-dk-2.pdf
2020-10 Rozhodnutí ředitelky - upravený provoz DK
Titulek : (562 KB)
Název : 2020-10-rozhodnuti-reditelky-upraveny-provoz-dk.pdf