Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Příměstské tábory a dětský klub

AKTUALITY:

K 30. 6. 2021 byl provoz dětského klubu v Třebušíně ukončen.

24. 5. 2021: Od tohoto data funguje dětský klub opět plně prezenčně. Účast v dětském klubu je dle požadavků platných protiepidemických opatření možná s platným ag Covid-testem.

10. 5. 2021: Od tohoto data bude dětský klub probíhat opět prezenčně. Účast v dětském klubu je dle požadavků platných protiepidemických opatření možná s platným ag Covid-testem v rozsahu 72 hodin. Žákům kteří se testují v pondělí platí test pro účely provozu Dětského klubu 3 dny. Další testování pro účast v klubu nebudeme zavádět. Rozsah provozu je tedy následovný.

po, út, st – prezenčně

ostatní dny – online

Klub bude probíhat vždy venku v obvyklém čase. Online kluby pondělí až středa  již tedy probíhat nebudou. 

 

11. 1. 2021: Od tohoto data do odvolání je dětský klub provozován online. O podrobnostech byli účastníci informování.

21. 12. 2020: Od tohoto data je činnost dětského klubu – v souladu s aktuálně platnými nařízeními Ministerstva zdravotnictví – do odvolání pozastavena.   

7. 12. 2020: V souvislosti s přechodem do 3. stupně opatření PES od 3. 12. 2020, bude od 7. 12. 2020 obnovena provozní doba dětského klubu v běžném čase 15:00 až 18:00. Klub bude v provozu pouze pro žáky školy a to ve skupinách o max. 10 dětí. Skupiny budou tvořeny stejným způsobem, jako oddělení školní družiny, kdy je od 7.12. 2020 umožněno v rámci jednoho oddělení spojit žáky stále stejné třídy, bez ohledu na ročník (viz Informace k provozu škol a školských zařízení od pondělí 7. 12. 2020 – MŠMT).

30. 11. 2020: Na základě zájmu rodičů funguje dětský klub od tohoto data v samostatných odděleních v ranních hodinách od 7: 30 do 8:45 hod. (provozně nahrazuje ranní družinu).

22. 10. 2020: Od tohoto data je činnost dětského klubu – v souladu s aktuálně platnými nařízeními Ministerstva zdravotnictví – do odvolání pozastavena.   

14. 10. 2020: Po dobu vládou vyhlášeného nouzového stavu funguje dětský klub v omezeném režimu pouze pro zaměstnance školy, kteří si tak – v souladu s pokyny MŠMT – mohou plnit své pracovní povinnosti. Bližší informace v přiloženém rozhodnutí ředitelky.   

Název projektu: Svobodná ZŠ – příměstské tábory a dětský klub

Reg. číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007867

Název programu: Operačního programu Zaměstnanost

Číslo výzvy: 03_17_077

Název výzvy: Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo školní vyučování mimo hl. město Prahu

Datum zahájení: 20. 6. 2018

Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2021

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 36

Projekt „Svobodná ZŠ – příměstské tábory a dětský klub“ je spolufinancován Evropskou unií.

Celková výše podpory: 2 500 041,60 Kč

Popis projektu:

Cílem projektu je poskytnout dětem 1. stupně ZŠ péči v době mimo školní vyučování a umožnit jejich rodičům sladit pracovní rytmus s péčí o děti a pracovní a rodinný život.

Podpořené aktivity (pro žáky 1. stupně ZŠ zdarma):

Příměstské tábory – 4 týdny ročně v průběhu školních prázdnin

Dětský klub – provozní doba v době mimo školní vyučování, navazující na provoz školní družiny Svobodné ZŠ, tj. od 15 do 18 hodin

 

Rozhodnutí ředitelky o provozu dětského klubu od 14. 10. 2020
Titulek : Rozhodnutí ředitelky o provozu dětského klubu od 14. 10. 2020 (559 KB)
Název : 2020-10-rozhodnuti-reditelky-upraveny-provoz-dk-od-14-10.pdf
Rozhodnutí ředitelky o provozu dětského klubu od 30. 11. 2020
Titulek : Rozhodnutí ředitelky o provozu dětského klubu od 30. 11. 2020 (584 KB)
Název : 2020-11-rozhodnuti-reditelky-upraveny-provoz-dk-od-30-11-2.pdf
Rozhodnutí ředitelky o provozu dětského klubu od 7. 12. 2020
Titulek : Rozhodnutí ředitelky o provozu dětského klubu od 7. 12. 2020 (584 KB)
Název : 2020-12-rozhodnuti-reditelky-upraveny-provoz-dk-od-7-12-2.pdf
Rozhodnutí ředitelky o provozu dětského klubu od 11. 1. 2021
Titulek : Rozhodnutí ředitelky o provozu dětského klubu od 11. 1. 2021 (598 KB)
Název : 2020-01-rozhodnuti-reditelky-upraveny-provoz-dk-od-01-2021.pdf
Rozhodnutí ředitelky o provozu dětského klubu od 24. 5. 2021
Titulek : Rozhodnutí ředitelky o provozu dětského klubu od 24. 5. 2021 (664 KB)
Název : 2021-05-rozhodnuti-reditelky-obnoveny-radny-provoz-dk.pdf
Rozhodnutí ředitelky o provozu dětského klubu od 10. 5. 2021
Titulek : Rozhodnutí ředitelky o provozu dětského klubu od 10. 5. 2021 (678 KB)
Název : 2021-05-rozhodnuti-reditelky-upraveny-provoz-dk-od-05-2021.pdf