Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Prohlášení o nakládání s osobními údaji

Uživatel projevil souhlas zaškrtnutím políčka před odesláním formuláře, kde byl jednoznačně informován o možnosti projevení souhlasu se zpracováním osobních údajů a také odkázán na tento dokument a vyzván k jeho přečtení.

Majitel webu – Svobodná základní škola, o.p.s. -prohlašuje, že na základě projeveného souhlasu uživatele webu zpracovává následující osobní údaje:

  • E-mailová adresa uživatele
  • IP adresa

za těmito účely:

  • Zasílání pozvánek na veřejné akce školy

na dobu neurčitou.

K výše uvedeným údajům budou mít přístup následující subjekty a osoby:

Svobodná základní škola, o.p.s. zastoupená:

  • ředitelkou (a zároveň statutární zástupkyní)
  • zástupkyní ředitelky (a zároveň předsedkyní správní rady)
  • hospodářkou školy

Přístup k datům je uživateli umožněn na základě žádosti zaslané na email majitele webu: info@svobodnazs.cz. Výpis dat, které jsou o něm evidovány mu bude zaslán na email, který majitel eviduje.
Na stejném emailu je možné požádat o výmaz dat, zapomenutí, nebo úpravu dat a rozsahu souhlasu.

Osobní údaje z tohoto webu budou uchovávány v jeho databázi, která je přístupná pouze přes zabezpečený protokol HTTPS se zabezpečeným certifikátem.

Cookies s osobními údaji uživatelů se na tomto webu neukládají.