Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Stanovisko AWŠ

Jsme škola waldorfská a ve svých učebních prioritách máme mimo jiné pohyb a zdravé střídání individuální, skupinové a rytmické činnosti, akcent na sociální kontakty a rozvoj sociálních dovedností, pěstování společenství ve třídě a mnoho dalšího. Snažíme se vyjít dětem vstříc ve výukových činnostech tak, aby se cítili dobře, snažíme se chodit ven (ne vždy tomu přeje počasí).

Nicméně v podmínkách případných plošných preventivních a mimořádných opatření v souvislosti s prevencí šíření nákazy COVID-19 nelze plně pracovat tak, jak bychom si přáli. Mnoho z dobrých a kvalitních vzdělávacích metod v takovém případě nelze aplikovat.

Je samozřejmé, že mohou nastat situace, které jsou mimořádné, a je nutné na ně mimořádně reagovat. Je nutné chránit zdraví dětí, ale je také důležité hledět na zdraví dítěte v celém širším kontextu, nikoli pouze jednosměrně, např. pouze k hygienickým opatřením. Zdravý vývoj dítěte zahrnuje dostatek pohybu, zdravého sociálního kontaktu a individuální přístup a rozvoj širokého spektra dovedností, který souzní se vzdělávacími principy a nároky na vzdělání adekvátní věku dítěte.

Nyní pracujeme pro budoucnost. Připojili jsme se ke stanovisku Asociace waldorfských škol ČR (viz níže). Ve spolupráci s rodiči, kteří jsou v pracovní skupině Strategie, vzdělávání a komunikace, připravujeme stanovisko rodičů naší školy. 

Rada asociace waldorfských škol ČR se nad touto problematikou také zamýšlí a snaží se připravit na možný další vývoj.  Asociace waldorfských škol ČR se připojila ke stanovisku pedagogicko-lékařské pracovní skupiny Witten/Herdecke pod záštitou aliance Eliant – stanovisko.

Asociace waldorfských škol České republiky, sdružující 20 waldorfských škol, odeslala 29. 9. 2020 otevřený dopis předsedovi vlády ČR a ministrům zdravotnictví i školství. V dopise Asociace upozorňuje na škodlivost přijatých hygienických opatření a požaduje jejich přehodnocení a úpravu.

 Asociace waldorfských škol ČR doporučuje při tvorbě opatření uplatňovat komplexní pohled na zdraví dětí, nejen epidemiologické bránění šíření nemoci za každou cenu. WHO definuje zdraví jako „stav kompletní fyzické, duševní a sociální pohody a nikoliv pouhé nepřítomnosti nemoci či vady”. Nedílnou součástí cesty k naplnění tohoto stavu je nijak neomezená možnost naplňovat v úplnosti své právo na vzdělávání zaručené v Základní listině práv a svobod.

„Jako profesionálové vycházející z dlouholeté zkušenosti s dětmi a mladými lidmi považujeme za nutné důrazně upozornit představitele státu, společenského života a zejména všechny rodiče na znepokojivé skutečnosti. Omezení, týkající se vzdělávání dětí a dospívajících, mohou mít za následek těžko odhadnutelné škody nejen v rozsahu individuálních lidských životů, ale také dalekosáhlé škody pro celou společnost“, uvádí v dopise Tomáš Jedlička, jeden z autorů a člen představenstva Asociace.

Asociace požaduje zrušení povinnosti nošení roušek. Děti nejsou schopné dlouhodobě nosit roušku a mnohokrát denně s ní správně manipulovat v souladu s hygienickými doporučeními (nesahání si na roušku nebo obličej, výměna roušky po každém sundání i zvlhnutí, dezinfekce rukou po každé výměně – tj. min. 10x za den). Zdravotní aspekt nařízení se tedy kompletně vytrácí. Nošení roušek má likvidační účinky na pedagogickou i sociální funkci školy. Při vzájemné komunikaci se děti učí empatii a dalším sociálním dovednostem z nonverbálních projevů druhých, z mimiky tváře. Pro prospívání dětí je důležitý pocit well-beingu, zarouškované školní prostředí se stalo pro děti nesnesitelným jak duševně, tak sociálně. 

Asociace dále požaduje posílení autonomie škol ve vztahu k hledání optimálních hygienických opatření při zohlednění specifik vzdělávacích programů a nezakazování prezenční výuky na základních i středních školách.

Přiložený dopis obsahuje i dva návrhy týkající se investice a podpory v oblasti zdraví a rozvoje přirozené imunity dětí a dospívajících, a dále důkladné a objektivní vědecké prozkoumání dopadu vládních opatření na zdravý vývoj a vzdělávání dětí spojené s minimalizací škod u nejvíce ohrožených skupin dětí a dospívajících.

Plné znění dopisu naleznete v příloze a na adrese https://bit.ly/2G9uKOb

Pro případné dotazy a doplnění je za Asociace waldorfských škol ČR, z.s. k dispozici Mgr. Tomáš Jedlička; na telefonu +420777551029,  mailu waldorf@seznam.cz nebo jedlicka@waldorf-brno.cz

AWSCR-otevreny-dopis-vlade
Titulek : (205 KB)
Název : awscr-otevreny-dopis-vlade.pdf