Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Stanovisko k budoucímu zázemí Svobodné základní školy, o.p.s.

Vážení přátelé a příznivci naší školy,

vážení rodiče našich současných i budoucích žáků.

Blíží se termíny zápisu pro školní rok 2018/2019. A tak opět po roce přicházíme s aktuální vizí, kde budeme v letech budoucích sídlit a působit.

I nadále platí náš záměr působit dlouhodobě v Třebušíně. Ovšem, jak se přes veškeré naděje ukázalo, prostory pro další rozvoj jsou zde omezené (různé názory zastupitelů na prostor kina; vůle zachovat jídelnu místo výdejny obědů; nedostatečný prostor šaten; celkové finanční možnosti i s ohledem na novou nabídku…). Možná bude aktuální vývoj pro některé z Vás překvapením, ale my jsme otevřeni tomu, co přichází. A před Vánoci přišla nečekaná nabídka, díky které se náš záměr nyní profiluje následovně:

  • Jak již bylo řečeno, v Třebušíně hodláme působit dlouhodobě. Ovšem zázemí je zde dostatečné pouze pro 1. až 3. třídu. (Ve školním roce 2018/2019 pak pro 1. až 4. třídu). V létě 2018 dojde k přebudování současné sborovny na učebnu (pouze v roce 18/19 kmenovou, v dalších letech pro různé aktivity školy) + k vybudování zázemí (kancelář + sborovna) v podkroví.
  • Od 4. do 9. třídy bychom rádi působili v Terezíně. Obdrželi jsme nabídku vybudovat navazující zázemí naší ZŠ v areálu SeneCura SeniorCentra Terezín – konkrétně přebudovat za tímto účelem sousední (tedy samostatný) nevyužívaný hospodářský objekt.
    Tento prostor je samozřejmě pro potřeby ZŠ velmi vhodný  – m.j. areál lesoparku, k dispozici funkční jídelna, v sousedství TJ Sokol s volnou kapacitou tělocvičny, …
    Rádi bychom náš záměr zrealizovali tak, abychom v nových prostorách mohli působit od září 2019 a přesunout sem 4. a 5. třídu. Což je dle našeho časového harmonogramu projektu rekonstrukce reálné.

Možná se tento záměr jeví na první pohled jako zvláštní – rozdělení školy do 2 lokalit. Ale dospěli jsme k  názoru, že Třebušín poskytne mladším dětem klidné zázemí v náručí přírody. Terezín naopak potenciál pro spolupráci na mezigeneračních projektech se SeniorCentrem  a na projektech historických (z dob josefínských i z období 2. světové války). Třebušín pak nabídne zázemí pro výukové projekty v přírodě. (Terezin a Třebušín leží na jedné autobusové lince.) Starší žáci také bez problémů zvládnou samostatnou dopravu do Terezína z okolních měst a obcí (řada přímých spojů).

Zamýšlené hlavní projektové aktivity školy:
Ekologie a úcta k přírodě – prostory v Třebušíně (1. i 2. stupeň ZŠ) – ve spolupráci s Lesy ČR
Mezigenerační projekty – prostory v Terezíně (2. stupeň) – ve spolupráci se SeniorCentrem
(v dnešní době, kdy generace žijí odděleně, je to trend a vnímáme to jako velmi přínosnou aktivitu podporující ohleduplnost, respekt a sociální cítění – k tématu více například zde nebo zde).
Historické projekty – prostory v Terezíně (2. stupeň) – ve spolupráci s Klubem vojenské historie a s organizací Room 28 projects (spolupráce zahájena realizací výstavy Děvčata z pokoje 28).

Naše škola nabízí a i v budoucnu tak bude moci nabídnout vhodné zázemí, stejně jako ucelený vzdělávací program (formou i obsahem), odpovídající každému věku žáka.

Celkové investiční náklady jsou navíc odhadovány do 15 mil. Kč, což je již částka, na kterou je možné reálně dosáhnout, byť s využitím úvěru. Potenciálním investorům rádi poskytneme bližší informace.

V současné době jednáme se SeniorCentrem o právním ošetření celé situace (Smlouva o výpůjčce; následně Smlouva o smlouvě budoucí nájemní). Jistého tedy není z právního hlediska ještě nic, nicméně pan ředitel Černický nás ujistil o své podpoře i o podpoře vedení společnosti SeneCura SeniorCentrum MOPT a.s., která je provozovatelem domova seniorů.

O dalším vývoji Vás budeme informovat. Děkujeme i za veškerou Vaši dosavadní podporu – v myšlenkách i činech.

Rádi s Vámi kráčíme po naší „Společné cestě za poznáním“.

Se srdečným pozdravem,

Katarína Hurychová, ředitelka školy