Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Stanovisko k budoucímu zázemí Svobodné základní školy, o.p.s.

Vážení přátelé a příznivci naší školy,

vážení rodiče našich současných i budoucích žáků.

Blíží se termíny zápisu pro školní rok 2017/2018. Slíbili jsme do konce března zveřejnit, kde budeme v letech budoucích sídlit a působit.

Řešení této otázky jsme věnovali mnoho hodin, dní a týdnů usilovné práce. Závěr je takový, že v Terezíně déle zůstat nemůžeme. Omezení daná územním plánem, památkáři, záplavovým územím a v neposlední řadě finančními možnostmi jsou značná a pro nás v současné době nepřekročitelná.

Byť by vzdělávací projekt s plánovaným mezinárodním přesahem byl pro Terezín potřebný a žádoucí, finanční situace jak města, tak Svobodné ZŠ realizaci tohoto záměru neumožňuje. Nepřispívá k němu ani fakt, že byla zrušena druhá výzva IROPu na rozvoj infrastruktury základních škol, která měla být vyhlášena v září 2017 a na kterou jsme se poctivě připravovali. Bez takto zásadní finanční podpory nejsme schopni náš záměr v Terezíně zrealizovat. Obecně jsme překvapeni malým zájmem potenciálních donátorů, ministerstev, bank, nadací atp. o snahu rozvíjet život ve městě, jako je Terezín.

O to více si vážíme příležitosti, která se nám nyní otevírá v Třebušíně, kde budeme působit již od školního roku 2017/2018. Na dobu neurčitou si zde pronajmeme 1. nadzemní podlaží školní budovy skýtající zázemí pro 3 až 4 učebny. V budově je dále k dispozici školní jídelna; pro děti předškolního věku pak mateřská škola (zřizovatelem je obec Třebušín). Ke školní budově náleží také školní zahrada, ke školním aktivitám se nabízí překrásná příroda Českého středohoří v okolí zříceniny hradu Kalich.

Mohlo by se zdát, že škola v Třebušíně je žákům hůře dostupná, ale vězte, že ve větších městech dojíždějí žáci do školy i mnohem déle. Z Terezína do Třebušína se dá autem pohodlně dojet za 20 minut. Každopádně si nepřejeme obec a okolní krajinu zatěžovat zvýšenou intenzitou aut rodičů dopravujících každodenně svoje děti do školy a ze školy. Autobusové spoje jsou z Terezína a Litoměřic přímé; máme s Ústeckým krajem předjednáno také zavedení přímé linky v 8:00 z Bohušovic až do Třebušína – v tomto spoji zajistíme pedagogický doprovod.  Z Ústí nad Labem jezdí přímý spoj do nedaleké Rýdeče, odkud jsme schopni na požádání zajistit svoz dětí do Třebušína.

Vážení přátelé, příznivci a rodiče, rádi bychom zde konstatovali, že si vážíme nabídky, kterou jsme od obce Třebušín dostali. Vážíme si podpory paní starostky i pana místostarosty. Věříme, že tuto důvěru nezklameme. Rádi bychom v Třebušíně působili dlouhodobě a naše aktivity dále rozvíjeli tak, abychom mohli nabídnout kompletní vzdělávání ve všech devíti ročnících základní školy. Rádi bychom úzce spolupracovali s obcí Třebušín, místní komunitou a spolkem PRO Třebušín – na ročních slavnostech, kulturních akcích a rozvoji obce. Věříme, že se nám podaří s obcí Třebušín nalézt společnou řeč a získat podporu zastupitelů. O dalším vývoji Vás budeme neprodleně informovat.

Děkujeme Vám všem za Vaši podporu a důvěru.

Těšíme se na naši další společnou cestu za poznáním!

S přáním krásných jarních dnů,

Katarína Hurychová, ředitelka o.p.s.