Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Stop digitální propasti ve Svobodné ZŠ

   

Název projektu: Stop digitální propasti ve Svobodné ZŠ

Dotační program: Prevence digitální propasti_2022

Číslo projektu: 0296/DIGIPROPAST/2022

Doba realizace:  od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022

Výše dotace: 30 000 Kč

Projekt „Stop digitální propasti ve Svobodné ZŠ“ je spolufinancován Evropskou unií.

Účel dotace:

Účelem dotace je pořízení digitálních technologií – Konkrétně: 2 notebooků pro zapůjčování žákům pro běžnou výuku a výuku distančním způsobem.