Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Třetí třída nebude otevřena

Vážení rodiče,

Velice si Vážíme Vaší přízně a důvěry ve Svobodnou základní školu, o.p.s. S politováním Vám však musíme oznámit, že dne 31.5.2015 bylo rozhodnuto, že třetí třída nebude ve školním roce 2015/2016 otevřena.

Důvodů je hned několik:

  1. Tím nejzásadnějším je skutečnost, že byly na poslední chvíli ze studia odhlášeny 2 děti
  2. V tomto kontextu se stal zásadním i další důvod: v prostorách ZŠ Terezín nám mohou být pronajaty pouze 2 učebny na 2 školní roky. Od školního roku 2016/2017 by tak pro nás vznikl zásadní problém s prostory, neboť sice nyní aktivně jednáme s městem Terezín o vlastní budově, reálná možnost v tomto směru však připadá v úvahu nejdříve počínaje školním rokem 2017/2018.
  3. Neméně významný je i důvod ekonomický: s pěti dětmi ve třídě bychom nebyli schopni pokrýt náklady na provoz.

Věříme, že naše důvody pochopíte a že nám zachováte přízeň. Budeme Vás i nadále informovat o aktivitách školy a těšíme se na setkání s Vámi třeba na některé z námi pořádaných akcí. Třídní schůzka dne 4.6. se tedy stává bezpředmětnou. Doufáme, že i v jiné škole zažijí Vaše děti hodně radosti z učení, objevování světa a mnoho dobrých lidí kolem sebe.

Děkujeme za pochopení.

Vaše Svobodná základní škola

Patrick-Robert Schnelly, Kateřina Szaffnerová, Katarína Hurychová a celý náš tým