Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Tvoříme krásu v keramickém a výtvarném kroužku

Účel dotace

Zajištění spolufinancování rozvoje a provozu dlouhodobých volnočasových aktivit pro žáky 1. stupně ZŠ, konkrétně 3 zájmových kroužků probíhajících pravidelně 1x týdně (v odpoledních hodinách, od 14:00 do 15:00).

Keramický i výtvarný kroužek jsou v současné době ve Svobodné ZŠ nabízeny. O kroužky je velký zájem. Cílem vždy bylo, aby se do kroužku mohlo zapojit co nejširší spektrum dětí. Poplatky za kroužky jsou tak stanoveny na velmi symbolické úrovni: 400 Kč za keramický kroužek a 200 Kč za výtvarný kroužek na celý školní rok. Takováto výše umožnuje účelné trávení volného času co nejširšímu spektru dětí, a tím i jejich zapojení do organizovaných volnočasových aktivit, neumožňuje však již další rozvoj a materiální vybavení kroužků. Ze spolupráce s dětmi na
keramickém kroužku například vyplynulo, že by rády častěji pracovaly s keramickým kruhem a vyzkoušely si i práci s keramickými razidly. Doposud toto odbornější vybavení zapůjčovala příležitostně vedoucí kroužku, keramička paní Mgr. BcA. Alice Tomášková.

Ve spolupráci s dětmi navštěvujícími kroužek proto vytvoříme konkrétní seznam materiálu a vybavení k nákupu. Konkrétně je plánován nákup:
– výtvarného materiálu (tempery, tuž, čtvrtky, štětce atp.)
– materiálu pro keramické tvoření (hlína, lazury)
– keramická razidla a vykrajovátka
– malý hrnčířský kruh stolní

Děkujeme velmi Ústeckému kraji, který v roce 2022 podpořil rozvoj a provoz dlouhodobých volnočasových aktivit pro žáky 1. stupně ZŠ částkou 45 000 Kč z dotačního programu Volný čas 2022. Celkový rozpočet projektu je ve výši 71 203 Kč a bude spolufinancován z darů a vlastních prostředků školy. Díky získané podpoře otevřeme na začátku nového školního roku 2022/23 zájmové kroužky s rozšířenou nabídkou aktivit.