Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Vzdělávání, které baví

Díky podpoře společnosti Mondi Štětí z programu Patriot můžeme pořídit žákům 2. stupně edukační pomůcky v podobě knih, které ve škole aktuálně chybějí. Jde o doplnění materiálů k výuce dějepisu (Zámořské objevy, Příběhy českých knížat a králů, novodobé dějiny) a zeměpisu, které jsou pro nás finančně náročné. Chceme naučit děti pracovat s různými materiály a zpracovávat informace samostatně. 

Druhou částí projektu je rozvoj pohybových aktivit – nákup pomůcek určených k relaxaci, rozvíjející rovnováhu a koncentraci – rpo výuku i volný čas. 

Celková výše finanční podpory činí v roce 2022 celkem 30 000 Kč. Děkujeme !