Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Žáci osmého ročníku prezentovali své ročníkové práce

V naší škole se historicky poprvé konala Slavnost ročníkových prací. Téma ročníkové práce si na konci sedmé třídy vybírají sami žáci podle svých zájmů a schopností a začínají na něm pracovat už během letních prázdnin. Každé téma má svou teoretickou a praktickou část. Před koncem osmé třídy pak žáci veřejně prezentují hotový výrobek, nebo činnost, kterou se díky ročníkové práci naučily a to ve slavnostně vyzdobeném sále a před širokým publikem, které je složeno z žáků školy, pedagogů i rodičů.