Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Změna sídla

Vážení přátelé a příznivci naší školy. Chtěli bychom vás informovat, že k dnešnímu dni se sídlo naší školy přesunulo oficielně do Třebušína, kde také budeme (obklopeni krásnou přírodou Českého středohoří) od září 2017 působit. Náš přesun vnímáme zatím jako dočasný – s tím, že na trvalo bychom se v budoucnu rádi usadili v Terezíně, kde působíme dnes. Zda půjde o přesun dočasný či trvalý bude jasné s největší pravděpodobností do konce dubna tohoto roku. V současné době jednáme s městem Terezín o koupi vlastní budovy a sháníme finance na její rekonstrukci. V tomto směru vítáme tipy na možné nadace či donátory. Vítáme také pomoc s fundraisingem (tipy prosím zasílejte na adresu: zastupce@svobodnazs.cz). Na tomto místě bychom také chtěli velmi poděkovat ZŠ Terezín za to, že nám na 2 roky poskytla ve svých prostorách zázemí. Dále děkujeme také obci Třebušín, za laskavé poskytnutí prostor do dalších let (smlouva o nájmu nebude časově limitována) a velmi vstřícné jednání. Může se zdát, že škola v Třebušíně je žákům hůře dostupná. Ale vězte, že ve větších městech dojíždějí žáci do školy i mnohem déle. Z Terezína do Třebušína se dá autem pohodlně dojet za 20 minut. Autobusové spoje jsou z Terezína a Litoměřic přímé; máme s Ústeckým krajem předjednáno také zavedení přímé linky v 8:00 z Bohušovic až do Třebušína. A proto – těšíme se na naši další společnou cestu za poznáním! Za tým Svobodné základní školy, Katarína Hurychová, ředitelka o.p.s.