Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Změna termínu individuálních prohlídek školy

Vážení zájemci o vzdělávání na naší škole.
 
S ohledem na v současnosti platná protiepidemiologická opatření jsme nuceni změnit termíny individuálních prohlídek školy.
Nové termíny jsou 22. až 24. 3.; časy prohlídek zůstávají stejné.
Nemění se ani rezervace Vašeho termínu. Tedy – kdo měl např. rezervován termín v pondělí v 15:30, platí pro něj opět pondělí v 15:30. Komu by se nový termín nehodil, ozvěte se prosím na mou e-mailovou adresu nebo na adresu zastupce@svobodnazs.cz.
 
Pokud by ani v týdnu od 22. 3. nebyly individuální prohlídky možné, budeme Vás informovat o dalším řešení situace.
 
Srdečně jste však zváni na online besedu, která proběhne dle původního plánu v termínu 11. 3. od 14:00. Podrobné informace Vám již byly zaslány a naleznete je také na našich webových stránkách.
 
Těšíme se na setkáni. V příštím týdnu na virtuální, ale zejména v budoucnu na to osobní.
Hodně zdraví a dobrou náladu přeje,
Katarína Hurychová, ředitelka školy