Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Zpráva ČŠI 2023

Vážení rodiče, vážení příznivci školy,

Ve dnech 13.-16. června 2023 proběhla v naší škole inspekce ČŠI. Zprávu z jejího průběhu a hodnocení naleznete v přiloženém souboru.

Inspekce hodnotila v naší škole pozitivně zejména tyto stránky:

  • řada spolupracujících organizací (partnerů)

  • velké množství finančních projektů vedoucích ke zkvalitnění materiálního zázemí a zatraktivnění a zefektivnění vzdělávacího procesu

  • široká nabídka aktivit v rámci zájmového vzdělávání (= rozvoj potenciálu každého žáka)

  • vstřícný a respektující přístup pedagogů (dobré klima školy)

  • vyznávání občanských a demokratických hodnot a rozvoj souvisejících kompetencí

  • projektová činnost ve výuce

  • pravidelné hospitace a mentoring 

Rezervy shledala ČŠI zejména:

  • v efektivnějším nastavení prováděné hospitační činnosti
  • v prácí se vzdělávacími cíli a s jejich vyhodnocováním
  • v práci s metodami a formami výuky podporujícími diferenciaci a individualizaci vzdělávání

Stanovisko Svobodné ZŠ k těmto příležitostem k nápravěž je rovněž přiloženo.

Svobodná ZŠ odborný náhled ČŠI vítá jako smysluplný podnět pro další zkvalitňování pedagogického procesu.

ČŠI - Inspekční zpráva - 2023
Titulek : (5 MB)
Název : csi-inspekcni-zprava-2023.pdf
ČŠI - Protokol o kontrole - 2023
Titulek : (430 KB)
Název : csi-protokol-o-kontrole-2023.pdf
SZŠ_Vyjádření ke kontrole ČŠI - 2023-08. (1)
Titulek : (195 KB)
Název : szs_vyjadreni-ke-kontrole-csi-2023-08-1.pdf