Rychlý kontakt

reditel@svobodnazs.cz

TEL: +420 733 424 559

IČO: 02 562 707

IDDS: xf3fjtu

Svobodná základní škola, o.p.s.

Hodnocení žáků za 2. pololetí šk. r. 2019/2020

Vážení rodiče.
 
V příloze naleznete rozhodnutí o tom, jakým způsobem budou hodnoceni žáci za 2. pololetí tohoto školního roku.
Přikládám také:
*Vyhlášku č. 211/2020 Sb. O hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020
*Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků základních a středních škol za druhé pololetí školního roku 2019/2020 (MŠMT) 
 
Jak je z doprovodných materiálů patrno, velký důraz bude kladen na sebehodnocení žáků nad portfolii prací z výuky na dálku. Proto opravdu prosím o to, abyste je do školy doručili.
Třídní učitelky se dle svého uvážení a možností na některé z Vás obrátí s prosbou o individuální třídní schůzku. Což se týká i těch žáků, kteří již do školy 25. 5. přijít neplánují.
V případě, že má Vaše dítě za období 1.2. až 10.3. větší než 50 % absenci z některého předmětu/ů, budete o této skutečnosti informování třídní učitelkou. V takovém případě se bude při psaní vysvědčení vycházet i z podkladů 1. pololetí školního roku 2019/2020.
 
Srdečně Vás všechny zdravím.
 
Ing. Katarína Hurychová
ředitelka školy 
2020-04 Rozhodnutí ředitelky - hodnocení ve 2. pololetí r. 20
Titulek : (1 MB)
Název : 2020-04-rozhodnuti-reditelky-hodnoceni-ve-2-pololeti-r-20.pdf
Vyhláška hodnocení
Titulek : (132 KB)
Název : vyhlaska-hodnoceni.pdf
Vyhláška hodocení - metodika
Titulek : (335 KB)
Název : vyhlaska-hodoceni-metodika.pdf